top of page

Tư vấn Kakao Talk

Nếu bạn hỏi sau khi thêm Phòng khám Mori, giám đốc sẽ trả lời bạn trực tiếp.

Tư vấn Kakao Talk

kakao.png
line.png
카카오톡_edited.png

​@Mori Phòng khám

※ Nếu bạn nhấp vào nút, bạn có thể có cuộc tư vấn 1: 1 với giám đốc.   Vui lòng hiểu rằng phản hồi trò chuyện có thể bị trì hoãn trong quá trình phẫu thuật và điều trị y tế.

h.png
wechat.png

Wechat : ask2mori

line.png

LINE : ask2mori

whatsapp.png

Whatsapp : +82-10-4466-8818

bottom of page