top of page
이미지 제공: Ocean Ng

giờ điều trị

bằng phẳng   CN | AM 10:00 ~ PM 8:00

Thứ Tư | CH   2:00 đến 5:00 chiều

Thứ bảy, sáng   9:30 ~ 3:30 chiều

※ Đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ

KakaoTalk_20160422_094726867.jpg

tư vấn hình ảnh nhanh chóng

Vui lòng tải lên một bức ảnh

Có thể tư vấn nhanh

Vui lòng tải lên một bức ảnh!

IMG_3679.jpg

tư vấn qua điện thoại

Xin chào! 

Đây là một bệnh viện mang lại hạnh phúc.

Làm thế nào để tôi giúp bạn?

ttt.jpg
검은 색 바탕에 백색 잡음

phí kiểm tra

xét nghiệm máu

3 đến 3,5 triệu

​kiểm tra thành phần tóc

15 triệu

검은 색 바탕에 백색 잡음

cấy tóc

​phương pháp rạch

phương pháp không rạch

cấy tóc

(Dựa trên 3.000 sợi tóc)

300 triệu ~

400 triệu ~

cấy lông mày

200 triệu ~

300 triệu ~

râu ria

râu

râu mũi

150 triệu ~

200 triệu ~

​※ Sau khi tư vấn, chi phí có thể tăng hoặc giảm.

검은 색 바탕에 백색 잡음

điều trị rụng tóc

chi phí điều trị

  1 lần     10-22 triệu

3 tháng 150-200 triệu

7 tháng 300-400 triệu

​nhựa cây

 1 lần 10 ~ 20 triệu

10 lần 100 triệu

​※ Sau khi tư vấn, chi phí có thể tăng hoặc giảm.

bottom of page