top of page

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân còn sống có thể được sử dụng để xác định cá nhân đó bằng tên và số đăng ký cư trú được bao gồm trong thông tin (ngay cả khi thông tin không thể xác định một cá nhân cụ thể, nó có thể dễ dàng kết hợp với các thông tin khác) bao gồm có thể được xác định bởi

· Phòng khám Mori coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân theo 「Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin」 và 「Nguyên tắc Bảo vệ Thông tin Cá nhân」 do Bộ Thông tin ban hành và Giao tiếp. Thông qua Chính sách bảo mật, Phòng khám Mori thông báo cho bạn về mục đích và phương thức sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp và những biện pháp đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

· Mori Clinic công bố chính sách bảo mật trên màn hình đầu tiên của trang web để bạn có thể dễ dàng xem bất cứ lúc nào.

· Phòng khám Mori thiết lập các thủ tục cần thiết để sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân nhằm cải tiến liên tục chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Và khi sửa đổi chính sách bảo mật, một số phiên bản được đưa ra để bạn có thể dễ dàng nhận ra thông tin đã sửa đổi.

 

Đồng ý thu thập thông tin cá nhân

Mori Clinic đã chuẩn bị một quy trình để bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc nút “Tôi không đồng ý” đối với nội dung của chính sách bảo vệ thông tin cá nhân hoặc điều khoản sử dụng, và nếu bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý”, bạn Bạn đồng ý với việc thu thập thông tin.

 

Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

· Thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau.

ㆍ Tên, ID, mật khẩu: Dùng cho quá trình nhận dạng tùy theo mục đích sử dụng dịch vụ thành viên

- Địa chỉ e-mail, số điện thoại: gửi thông báo, xác nhận ý định của chính mình, đảm bảo một con đường liên lạc thông suốt như xử lý khiếu nại, và thông tin về dịch vụ mới / sản phẩm mới hoặc sự kiện

- Địa chỉ, số điện thoại: Đảm bảo địa chỉ giao hàng chính xác để xuất hóa đơn, quà tặng

- Số đăng ký thường trú, địa chỉ: dữ liệu phân tích nhân khẩu học (phân tích thống kê theo độ tuổi, giới tính và khu vực của chương người dùng)

- Các mục tùy chọn khác: Dữ liệu để cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa

· Tuy nhiên, thông tin cá nhân nhạy cảm có thể vi phạm các quyền con người cơ bản của người dùng (chủng tộc và dân tộc, hệ tư tưởng và tín ngưỡng, nơi sinh và nơi cư trú, khuynh hướng chính trị và tiền án, tình trạng sức khỏe và đời sống tình dục, v.v.) sẽ không được thu thập.

 

Thu thập thông tin cá nhân bằng cookie

· Cookie là gì?

Mori Clinic sử dụng 'cookie' để lưu trữ và tìm kiếm thông tin về bạn theo thời gian. Cookie là những mẩu thông tin nhỏ mà các trang web gửi đến trình duyệt máy tính của bạn (Netscape, Internet Explorer, v.v.). Khi bạn truy cập trang web, máy tính của Phòng khám Mori đọc nội dung cookie trong trình duyệt của bạn, tìm thông tin bổ sung của bạn trên máy tính và cung cấp các dịch vụ mà không cần đầu vào bổ sung như tên của bạn. Cookie nhận dạng máy tính của bạn, nhưng không nhận dạng cá nhân bạn. Bạn cũng có các lựa chọn về cookie. Trong tab Công cụ> Tùy chọn Internet ở đầu trình duyệt web của bạn, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, gửi thông báo khi cookie được cài đặt hoặc từ chối tất cả cookie.

Hoạt động cookie của Mori Clinic

Mori Clinic điều hành cookie để tạo sự thuận tiện cho người dùng. Thông tin thu thập được qua cookie được giới hạn ở ID thành viên của Phòng khám Mori và không có thông tin nào khác được thu thập. ID thành viên được Mori Clinic thu thập thông qua cookie được sử dụng cho các mục đích sau.

Cung cấp thông tin khác biệt theo sở thích cá nhân

- Phân tích tần suất truy cập hoặc thời gian lưu trú của thành viên và không phải thành viên để xác định thị hiếu và sở thích của người dùng và sử dụng chúng cho mục tiêu tiếp thị

-Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa vào lần sau bằng cách theo dõi dấu vết của các mặt hàng bạn quan tâm

- Các biện pháp như tổ chức lại dịch vụ bằng cách phân tích thói quen của các thành viên

- Đăng ký các bài đăng trên bảng thông báo

Cookie hết hạn khi bạn đóng trình duyệt hoặc đăng xuất.

 

Sử dụng không mục đích và cung cấp và chia sẻ cho các bên thứ ba

Phòng khám Mori sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi được thông báo trong 「Mục đích Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân」, và không sử dụng thông tin đó ngoài phạm vi này hoặc cung cấp cho người khác hoặc các công ty / tổ chức khác. Đặc biệt, chúng tôi sẽ sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách cẩn trọng trong các trường hợp sau.

- Mối quan hệ với đơn vị liên kết: Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp hoặc chia sẻ với các đơn vị liên kết. Khi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn những chi nhánh của chúng tôi là ai, những mục thông tin cá nhân nào được cung cấp hoặc chia sẻ, tại sao thông tin cá nhân đó nên được cung cấp hoặc chia sẻ, và thời gian và cách thức bảo vệ.

ㆍ Nếu bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc chia sẻ nó với các đơn vị liên kết. Khi có sự thay đổi trong quan hệ đối tác hoặc khi mối quan hệ hợp tác bị chấm dứt, thủ tục tương tự sẽ được thực hiện để thông báo hoặc tìm kiếm sự đồng ý.

- Xử lý lô hàng: Trong trường hợp xử lý lô hàng thông tin cá nhân của người dùng để xử lý kinh doanh suôn sẻ, tên của công ty xử lý lô hàng, phạm vi thông tin cá nhân được ký gửi, mục đích của việc xử lý lô hàng, quy trình xử lý lô hàng và khoảng thời gian việc duy trì mối quan hệ gửi hàng phải được báo trước chi tiết.

- Mua bán, sáp nhập và mua lại, v.v.: Nếu quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ được thành công hoặc chuyển giao hoàn toàn, các lý do và thủ tục chính đáng sẽ được thông báo chi tiết trước và người dùng có thể lựa chọn rút lại sự đồng ý đối với thông tin cá nhân .

Phương thức thông báo và đồng ý sẽ được thông báo trước ít nhất 10 ngày thông qua thông báo trên màn hình ban đầu của trang web trực tuyến và đồng thời được thông báo riêng lẻ ít nhất một lần qua e-mail, v.v. Chỉ những người trực tiếp thể hiện ý định cung cấp và chia sẻ với bên thứ ba).

· Các trường hợp ngoại lệ sau được thực hiện.

- Khi có yêu cầu của cơ quan liên quan phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật có liên quan

- Khi cung cấp cho các nhà quảng cáo, đối tác hoặc tổ chức nghiên cứu dưới dạng không thể xác định các cá nhân cụ thể để chuẩn bị thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường

- Khi có yêu cầu theo thủ tục quy định của pháp luật khác có liên quan

- Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ngoại lệ, khi cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Phòng khám Mori hoạt động trên nguyên tắc phải thông báo. Việc thông báo có thể không tránh khỏi những sai sót do căn cứ pháp lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không cung cấp thông tin một cách bừa bãi trái với mục đích thu thập và sử dụng ban đầu.

 

Mở và sửa thông tin cá nhân

· Bạn có thể xem hoặc sửa thông tin cá nhân đã đăng ký của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn xem và sửa thông tin cá nhân, hãy nhấp vào 『Thay đổi thông tin cá nhân』 để trực tiếp xem hoặc sửa thông tin đó hoặc liên hệ với người phụ trách quản lý thông tin cá nhân và người phụ trách bằng văn bản, qua điện thoại hoặc e-mail, và chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức.

· Nếu bạn yêu cầu sửa chữa các sai sót về thông tin cá nhân, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất.

· Nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho bên thứ ba về kết quả chỉnh sửa ngay lập tức và có biện pháp sửa chữa.

Rút lại đồng ý thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

· Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào thông qua việc đăng ký thành viên, v.v. Để rút lại sự đồng ý, hãy nhấp vào “Rút khỏi tư cách thành viên” trong 『Thay đổi thông tin』 trên màn hình đầu tiên của trang web hoặc liên hệ với người phụ trách quản lý thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc e-mail và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như như xóa thông tin cá nhân ngay lập tức. Nếu chúng tôi đã thực hiện các biện pháp như rút lại sự đồng ý và hủy thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.

Mori Clinic sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giúp việc rút lại sự đồng ý (rút tư cách thành viên) đối với việc thu thập thông tin cá nhân trở nên dễ dàng hơn so với việc thu thập thông tin cá nhân.

 

Khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

· Thông tin cá nhân của bạn sẽ bị hủy khi mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân đạt được như sau. Tuy nhiên, nếu cần lưu giữ trong một thời gian nhất định vì lý do xác nhận mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ liên quan đến giao dịch như sau phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan như Đạo luật Thương mại thì được lưu giữ cho một khoảng thời gian nhất định.

- Trong trường hợp thông tin đăng ký thành viên, có được sự đồng ý bằng cách xác định trước mục đích lưu giữ, thời hạn và các mục thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi thành viên rút khỏi tư cách thành viên hoặc bị khai trừ khỏi tư cách thành viên.

- Hồ sơ về việc rút hợp đồng hoặc đăng ký: 5 năm

- Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa: 5 năm

- Hồ sơ về khiếu nại của người tiêu dùng hoặc giải quyết tranh chấp: 3 năm

· Nếu bạn yêu cầu xem thông tin giao dịch được tổ chức với sự đồng ý của bạn, Phòng khám Mori sẽ thực hiện các biện pháp để bạn có thể xem và xác nhận thông tin đó ngay lập tức.

 

liên kết trang web

· Phòng khám Mori có thể cung cấp cho bạn các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu khác của Phòng khám Mori. Trong trường hợp này, Phòng khám Mori không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web và dữ liệu bên ngoài, vì vậy không thể chịu trách nhiệm và không thể đảm bảo tính hữu ích của các dịch vụ hoặc dữ liệu được cung cấp từ đó. Nếu bạn nhấp vào liên kết có trong Phòng khám Mori và chuyển đến một trang trên trang khác, chính sách bảo mật của trang đó không liên quan đến Phòng khám Mori, vì vậy vui lòng xem lại chính sách của trang mới truy cập.

 

bài đăng

· Mori Clinic coi trọng các bài đăng của bạn và cố gắng hết sức để bảo vệ chúng khỏi bị giả mạo, hư hỏng hoặc xóa. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của các trường hợp sau.

- Các bài đăng dạng spam (ví dụ: thư may mắn, 800 triệu email, quảng cáo trên các trang cụ thể, v.v.)

- Bài viết gây tổn hại đến uy tín của người khác bằng cách phổ biến thông tin sai lệch nhằm mục đích vu khống người khác

- Tiết lộ thông tin cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý

- Để kích hoạt văn hóa bảng thông báo mong muốn, Phòng khám Mori có thể xóa một phần cụ thể hoặc sửa đổi nó bằng biểu tượng và đăng nó khi tiết lộ danh tính của người khác mà không được sự đồng ý.

- Nếu nội dung có thể chuyển sang bảng tin có chủ đề khác thì lộ trình di chuyển được công bố trong bài để tránh hiểu nhầm. - Trong các trường hợp khác, nó có thể bị xóa sau khi có cảnh báo rõ ràng hoặc riêng lẻ.

· Về cơ bản, tất cả các quyền và trách nhiệm liên quan đến các bài đăng thuộc về cá nhân tác giả. Ngoài ra, các thông tin tự nguyện tiết lộ thông qua các tin đăng rất khó được bảo vệ, vì vậy quý khách vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi công bố thông tin.

 

Xử lý ủy thác thông tin cá nhân

· Phòng khám Mori có thể ủy thác việc thu thập, xử lý và quản lý thông tin cá nhân của bạn cho một bên bên ngoài để cải thiện dịch vụ.

- Trong trường hợp ủy thác xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước bằng văn bản, e-mail, điện thoại hoặc qua trang web của bên ủy thác, thời hạn ký gửi, mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và bên nhận ủy thác, và phạm vi trách nhiệm.

- Trong trường hợp ủy thác xử lý thông tin cá nhân, tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng ủy thác, giữ bí mật thông tin cá nhân, nghiêm cấm cung cấp cho bên thứ ba và chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn, Thời hạn ký gửi, chấm dứt xử lý Chúng tôi sẽ quy định rõ ràng về việc trả lại hoặc tiêu hủy thông tin cá nhân trong tương lai và lưu giữ các nội dung của hợp đồng bằng văn bản hoặc điện tử.

 

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

· Ngăn ngừa tai nạn bất ngờ bằng cách nhập thông tin cá nhân của bạn một cách chính xác và cập nhật. Người dùng chịu trách nhiệm về các tai nạn do người dùng nhập thông tin không chính xác và nếu họ nhập thông tin sai, chẳng hạn như lấy cắp thông tin của người khác, tư cách thành viên có thể bị mất.

· Ngoài quyền riêng tư, bạn còn có nghĩa vụ bảo vệ mình và không xâm phạm thông tin của người khác. Hãy cẩn thận để không làm rò rỉ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả mật khẩu của bạn và hãy cẩn thận để không làm hỏng thông tin cá nhân của người khác, bao gồm cả các bài đăng. Nếu bạn không hoàn thành trách nhiệm này và làm tổn hại đến thông tin và phẩm giá của người khác, bạn có thể bị trừng phạt theo 「Đạo luật khuyến khích sử dụng mạng thông tin và truyền thông và bảo vệ thông tin, v.v.」.

 

Truyền tải thông tin quảng cáo

· Mori Clinic không truyền tải thông tin quảng cáo vì mục đích thương mại chống lại sự từ chối nhận rõ ràng của bạn.

· Nếu bạn đã đồng ý với việc truyền tải các e-mail như bản tin, Phòng khám Mori thực hiện các biện pháp sau trong chủ đề và nội dung của e-mail để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.

- Dòng tiêu đề của e-mail: Cụm từ (quảng cáo) có thể không được hiển thị trong dòng chủ đề và nội dung chính của nội dung e-mail được hiển thị.

- Nội dung của e-mail:

ㆍ Ghi rõ tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại và địa chỉ của người gửi mà bạn có thể bày tỏ ý định từ chối tiếp nhận.

ㆍ Phương thức mà bạn có thể dễ dàng bày tỏ ý định từ chối nhận được chỉ định tương ứng bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.

ㆍ Ghi rõ thời gian và nội dung bạn đồng ý.

· Khi gửi thông tin quảng cáo qua e-mail, v.v ... để tiếp thị trực tuyến như hướng dẫn thông tin sản phẩm, Mori Clinic thực hiện các biện pháp như sau trong chủ đề và nội dung của e-mail để bạn có thể dễ dàng nhận ra.

- Dòng tiêu đề của e-mail: Cụm từ (quảng cáo) hoặc (quảng cáo dành cho người lớn) được hiển thị bằng tiếng Hàn không có dấu cách ở đầu dòng chủ đề, tiếp theo là nội dung chính của dòng nội dung e-mail.

- Nội dung của e-mail:

ㆍ Ghi rõ tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại và địa chỉ của người gửi mà bạn có thể bày tỏ ý định từ chối tiếp nhận.

ㆍ Phương thức mà bạn có thể dễ dàng bày tỏ ý định từ chối nhận được chỉ định tương ứng bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.

· Nếu thông tin có hại được truyền đến thanh thiếu niên như sau, cụm từ "(Quảng cáo dành cho người lớn)" sẽ được hiển thị.

- Trong trường hợp mỗi mục 1 sau đây được thể hiện dưới dạng mã, văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh trong nội dung (ngay cả khi nó không được thể hiện trực tiếp trong nội dung của e-mail, các biện pháp kỹ thuật đã được được chụp để người nhận có thể dễ dàng kiểm tra nội dung), cụm từ "(Quảng cáo dành cho người lớn)" được hiển thị trong dòng chủ đề của e-mail.

- Tài liệu khiêu dâm hoặc khiêu dâm kích thích ham muốn tình dục ở thanh thiếu niên (đề cập đến những người dưới 19 tuổi)

-Những điều có thể kích động bạo lực hoặc tội phạm ở thanh thiếu niên

- Kích thích hoặc ca ngợi việc sử dụng ma túy và các hình thức bạo lực khác nhau, bao gồm cả bạo lực tình dục

- Các bài báo được xác định và công bố là phương tiện truyền thông có hại cho trẻ vị thành niên theo Đạo luật Bảo vệ Vị thành niên

- Trong trường hợp thông báo một trang chủ Internet xử lý từng mục của Đoạn 4 trong nội dung thư điện tử vì mục đích thương mại, cụm từ “(Quảng cáo dành cho người lớn)” được hiển thị trong dòng chủ đề của thư điện tử.

Trong trường hợp truyền thông tin quảng cáo thương mại thông qua hình thức truyền văn bản không phải là thư điện tử, chẳng hạn như fax hoặc truyền văn bản qua điện thoại di động, từ “(quảng cáo)” sẽ được viết ở đầu truyền và thông tin liên hệ của người gửi phải được ghi rõ. trong quá trình truyền tải.

 

nhiệm vụ thông báo

· Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân hiện tại được ban hành vào ngày 10 tháng 2 năm 2002 và nếu có bất kỳ sự bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung theo sự thay đổi của chính sách của chính phủ hoặc công nghệ bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

 

Các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân

・ Các biện pháp kỹ thuật

-Trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, Phòng khám Mori sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau đây để đảm bảo an toàn để thông tin cá nhân của bạn không bị mất, bị đánh cắp, bị rò rỉ, bị thay đổi hoặc bị hư hỏng.

- Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và dữ liệu quan trọng được bảo vệ thông qua chức năng bảo mật riêng biệt bằng cách mã hóa tệp và dữ liệu truyền hoặc sử dụng chức năng khóa tệp.

- Phòng khám Mori đang thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa thiệt hại do vi rút máy tính gây ra bằng cách sử dụng chương trình vắc xin.

- Chương trình vắc xin được cập nhật theo định kỳ, và trong trường hợp vi rút bùng phát đột ngột, chương trình này được cung cấp ngay khi vắc xin được phát hành để ngăn chặn việc xâm phạm thông tin cá nhân.

- Phòng khám Mori sử dụng thiết bị bảo mật (SSL hoặc SET) có thể truyền thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn bằng thuật toán mật mã.

- Để chuẩn bị cho các cuộc xâm nhập từ bên ngoài như hack, mỗi máy chủ sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập và hệ thống phân tích lỗ hổng để đảm bảo an ninh.

· Các biện pháp hành chính

- Phòng khám Mori giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho một số người tối thiểu. Những người thuộc số lượng người tối thiểu như sau.

- Một người thực hiện các nhiệm vụ tiếp thị trực tiếp với người dùng

- Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như người phụ trách quản lý thông tin cá nhân, người phụ trách

- Những người không thể tránh khỏi việc xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh khác

- Đào tạo nội bộ thường xuyên và đào tạo bên ngoài được cung cấp cho các nhân viên xử lý thông tin cá nhân về việc tiếp thu các công nghệ bảo mật mới và nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân.

- Có các quy trình nội bộ nhằm ngăn chặn sự rò rỉ thông tin của con người thông qua cam kết bảo mật của tất cả nhân viên tại thời điểm gia nhập công ty và kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và sự tuân thủ của nhân viên.

- Việc bàn giao người xử lý liên quan đến thông tin cá nhân được thực hiện triệt để với bảo mật được duy trì và trách nhiệm về các trường hợp tai nạn thông tin cá nhân sau khi gia nhập và rời khỏi công ty được làm rõ.

- Thông tin cá nhân và dữ liệu chung không bị trộn lẫn và được lưu giữ riêng biệt thông qua một máy chủ riêng.

- Việc ra vào được kiểm soát bằng cách đặt phòng máy tính và phòng lưu trữ dữ liệu là những khu vực bảo vệ đặc biệt.

- Mori Clinic không chịu trách nhiệm về những sai sót cá nhân của người dùng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra do rủi ro cơ bản trên internet. Mỗi thành viên phải quản lý và tự chịu trách nhiệm về ID và mật khẩu của mình để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

- Trong trường hợp thông tin cá nhân bị mất, rò rỉ, thay đổi, hư hỏng do sơ suất của người quản lý nội bộ hoặc do tai nạn trong quản lý kỹ thuật, Người sẽ thông báo ngay cho bạn và có biện pháp xử lý, bồi thường phù hợp.

 

Thu thập ý kiến và xử lý khiếu nại

· Phòng khám Mori coi trọng ý kiến của bạn và bạn luôn có quyền nhận được những câu trả lời chân thành từ những thắc mắc của mình.

· Phòng khám Mori điều hành một trung tâm xử lý khiếu nại để liên lạc thông suốt với bạn. Thông tin liên hệ của trung tâm giải quyết khiếu nại như sau.

【Trung tâm xử lý khiếu nại】

- E-mail: hbtopp@naver.com

- Số điện thoại: 02-562-8878

- Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà SK Hub, 431 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul

· Tư vấn qua e-mail, fax hoặc mail sẽ được trả lời chân thành trong vòng 24 giờ sau khi nhận được. Tuy nhiên, về nguyên tắc, nó được xử lý vào ngày hôm sau sau giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ cuối tuần.

· Nếu bạn cần tư vấn về thông tin cá nhân khác, bạn có thể hỏi tại Trung tâm Báo cáo Vi phạm Thông tin Cá nhân, Trung tâm Điều tra Tội phạm Internet của Văn phòng Công tố Tối cao hoặc Trung tâm Ứng phó Khủng bố Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.

◑ Trung tâm Báo cáo Vi phạm Thông tin Cá nhân

- Điện thoại: 1336

- URL:  http://www.cyberprivacy.or.kr

◑ Trung tâm Điều tra Tội phạm Internet của Văn phòng Công tố Tối cao

- ĐT: 02-3480-3600

- URL:  http://icic.sppo.go.kr

◑ Trung tâm Ứng phó Khủng bố Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia

- ĐT: 02-392-0330

- URL:  http://www.police.go.kr/ctrc/ctrc_main.htm

 

Quản lý thông tin cá nhân thành viên

· Phòng khám Mori đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng thông tin tốt một cách an toàn. Trong trường hợp xảy ra sự cố đi ngược lại với những thông báo đã gửi đến Quý khách trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, người có trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, mặc dù đã áp dụng các biện pháp bổ sung kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại thông tin do tai nạn bất ngờ gây ra bởi các rủi ro mạng cơ bản như hack, và các tranh chấp khác nhau do các bài đăng của khách truy cập gây ra. Người phụ trách và người chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau, và chúng tôi trả lời nhanh chóng và trung thực các thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân.

◑ Quản lý thông tin cá nhân

- Người phụ trách: Lee Sang-wook

- ĐT 02-562-8878

- e-mail:  hbtopp@naver.com

bottom of page