top of page

quy tắc chung

· Điều 1 [Mục đích

Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này là tuân thủ và quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng và thủ tục của Phòng khám Mori và các vấn đề cần thiết khác theo quy định của Đạo luật Khung Viễn thông, Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và Nghị định Thực thi của cùng một luật.

 

Điều 2 Hiệu lực và Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện

(1) Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực khi tiết lộ cho người dùng.

(2) Công ty có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện trong trường hợp thay đổi hoàn cảnh của các điều khoản và điều kiện này hoặc khi có các lý do hoạt động quan trọng, và các điều khoản và điều kiện đã thay đổi có hiệu lực giống như trong đoạn trên.

 

Điều 3 Các quy tắc khác với các điều khoản và điều kiện

Các vấn đề không được nêu rõ trong các điều khoản và điều kiện này phải tuân theo các quy định của Đạo luật Cơ bản về Viễn thông, Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và các luật khác có liên quan.

 

Đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ

Điều 1 Định nghĩa thành viên

(1) "Thành viên" là một người đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, điền vào biểu mẫu đăng ký thành viên cho dịch vụ và được cấp 'ID' và 'mật khẩu' như một cá nhân chung được Phòng khám Mori công nhận là phù hợp với thành viên.

(2) Khách hàng đăng ký sử dụng phải đăng ký dưới tên thật của mình (trong trường hợp là công ty, tên thương mại trong sổ đăng ký công ty). Bạn phải đăng ký thành viên.

 

Điều 2 Thiết lập đăng ký dịch vụ

(1) Đăng ký dịch vụ được thiết lập với sự chấp thuận của Phòng khám Mori đối với đơn đăng ký sử dụng của người dùng và sự đồng ý của người dùng đối với các điều khoản và điều kiện.

(2) Những ai muốn sử dụng dịch vụ khi tham gia làm thành viên phải cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của Mori Clinic.

(3) Nếu Whoshoo chấp thuận đơn đăng ký thành viên của người dùng, Phòng khám Mori sẽ thông báo cho người dùng về ID thành viên và các nội dung khác mà công ty cho là cần thiết.

(4) Không thể thay đổi ID đã nhập khi đăng ký và mỗi người chỉ được cấp một ID.

(5) Phòng khám Mori không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký thành viên nào thuộc bất kỳ điểm nào sau đây.

đi. Khi áp dụng bằng tên của người khác

tôi. Khi bạn không đăng ký dưới tên thật của mình

tất cả các. Khi đơn đăng ký được thực hiện với thông tin sai lệch hoặc thiếu sót trong đơn đăng ký thành viên

La. Khi đơn đăng ký được thực hiện với mục đích phá hoại hạnh phúc xã hội và trật tự hoặc đạo đức tốt

lí trí. Khi các yêu cầu ứng dụng do công ty đặt ra là không đủ

 

Điều 3 Việc sử dụng dịch vụ và các hạn chế

(1) Về nguyên tắc, việc sử dụng dịch vụ là 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, trừ khi có trở ngại đặc biệt trong kinh doanh hoặc công nghệ của Whoshoo.

(2) Số giờ sử dụng dịch vụ ở đoạn trên có thể bị giới hạn sau khi thông báo trước cho thành viên nếu công ty cần, chẳng hạn như kiểm tra hệ thống thường xuyên.

(3) Dịch vụ tư vấn trong số các nội dung dịch vụ có thể không hoạt động 24/24 tùy theo trường hợp cá nhân của bác sĩ chuyên gia giải đáp.

 

Điều 4 Phí sử dụng dịch vụ

(1) Tất cả các thành viên đã đăng ký đều có thể sử dụng dịch vụ miễn phí.

(2) Nếu công ty tính phí một dịch vụ, thời gian, chính sách và chi phí của khoản phí sẽ được công bố trên dịch vụ trước khi thực hiện phí.

 

Rút dịch vụ, đăng ký lại và hạn chế sử dụng

Điều 1 Rút dịch vụ

(1) Nếu thành viên muốn rút khỏi dịch vụ, họ có thể hủy tư cách thành viên.

(2) Nếu bạn thông báo cho chúng tôi tên, ID, mật khẩu và lý do hủy khi bạn đăng ký rút tiền, tư cách thành viên sẽ bị hủy sau khi kiểm tra xem có khớp với hồ sơ đăng ký hay không.

(3) Rút tiền hay không cũng bị hủy nếu bạn không đăng nhập bằng ID và mật khẩu hiện có của mình.

 

· Điều 2 đăng ký lại dịch vụ

(1) Nếu người dùng đã rút khỏi dịch vụ theo Điều 1 muốn tham gia lại, họ có thể tham gia lại một tuần sau khi rút.

(2) Khi yêu cầu đăng ký lại, bạn sẽ được đăng ký làm thành viên giống như cách bạn đã làm trước đây và nếu bạn cung cấp tên, ID và số điện thoại có thể nhận dạng được bạn, chúng tôi sẽ xử lý đăng ký lại.

(3) Nếu bạn đăng nhập bằng ID và mật khẩu mới tại thời điểm đăng ký lại, thì việc đăng ký lại sẽ hoàn tất.

 

Điều 3 Hạn chế Sử dụng Dịch vụ

Công ty có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu thành viên có những hành vi sau đây.

đi. Nếu nó chống lại trật tự công cộng và đạo đức tốt

tôi. Trong trường hợp hoạt động tội phạm

tất cả các. Trong trường hợp lập kế hoạch hoặc thực hiện việc sử dụng dịch vụ nhằm mục đích làm tổn hại lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng xã hội

La. Trong trường hợp đánh cắp ID và mật khẩu của người khác

lí trí. Trường hợp làm tổn hại đến uy tín của người khác hoặc gây bất lợi

quán ba. Khi cùng một người dùng đăng ký hai lần với các ID khác nhau

mua. Trong trường hợp cản trở việc sử dụng âm thanh, chẳng hạn như gây hại cho dịch vụ

Ah. Trong trường hợp vi phạm các luật khác có liên quan hoặc các điều khoản sử dụng do công ty đề ra

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ

Điều 1 Điều 1 Dịch vụ tư vấn

(1) Phòng khám Mori cố gắng hết sức để duy trì bảo mật để nội dung tư vấn của các thành viên hoặc người sử dụng dịch vụ không bị rò rỉ cho bên thứ ba ngoại trừ tư vấn viên và người quản lý dịch vụ. Tuy nhiên, công ty không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc mất nội dung tư vấn trong các trường hợp sau.

đi. Trường hợp nội dung tư vấn bị lộ do mật khẩu bị lộ do sơ suất của người dùng

tôi. Khi người dùng xóa tư vấn bằng chức năng 'Xóa tư vấn'

tôi. Trong trường hợp nội dung tư vấn bị lộ hoặc nội dung tư vấn bị mất do thiên tai hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của Movarun

(2) Để trả lời toàn diện và phù hợp cho nội dung hội chẩn mà hội viên yêu cầu, bác sĩ trực và các bác sĩ chuyên khoa của từng khoa có thể tham khảo nội dung hội chẩn và câu trả lời.

(3) Nội dung tư vấn được thực hiện trong dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau sau khi xóa thông tin cá nhân.

đi. Hoạt động học tập

tôi. Các hoạt động tác giả như tài liệu in và CD-ROM

tất cả các. Khi sử dụng Câu hỏi thường gặp và sử dụng nó làm dữ liệu cơ bản khi vận hành các trang web liên quan của công ty

(4) Nội dung câu trả lời tư vấn là câu trả lời chủ quan dựa trên kiến thức y khoa của từng bác sĩ chuyên môn và không đại diện cho ý kiến về dịch vụ của công ty.

(5) Nếu bạn đăng ký tư vấn dưới đây, chúng tôi có thể không cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ tư vấn.

đi. Nếu bạn liên tục đăng ký tư vấn với cùng một nội dung

tôi. Khi đăng ký tham vấn, sử dụng cách diễn đạt trái với lẽ thường

tất cả các. Khi đăng ký tư vấn yêu cầu tên chẩn đoán

La. Khi đăng ký tư vấn về chi phí điều trị, chi phí khám, giá thuốc, v.v.

lí trí. Nếu bạn đặt câu hỏi về xác nhận thông tin nhận được từ các tổ chức y tế khác

quán ba. Trong trường hợp vu khống hoặc bôi nhọ các tổ chức hoặc chuyên gia y tế mà không có bất kỳ lý do cụ thể nào

 

· Điều 2 Dịch vụ thông tin y tế

(1) Nội dung được cung cấp bởi dịch vụ là sơ đồ và tổng quát, và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Thông tin hoặc tư vấn do Dịch vụ cung cấp không có cách nào thay thế cho chẩn đoán y tế. Thông tin hoặc tư vấn do Dịch vụ cung cấp không có mục đích thay thế cho việc chẩn đoán, điều trị hoặc điều trị y tế. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tình trạng sức khỏe của hội viên, bạn nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa thực tế để được chẩn đoán. Trong mọi trường hợp, bạn không nên bỏ qua chẩn đoán y tế hoặc trì hoãn việc chẩn đoán, điều trị hoặc điều trị vì thông tin do dịch vụ cung cấp.

(2) Phòng khám Mori không khuyến nghị bất kỳ xét nghiệm, sản phẩm hoặc phương pháp điều trị cụ thể nào được đề cập trong dịch vụ. Tất cả các ý kiến thể hiện trên dịch vụ là của các tác giả tương ứng của họ. Mori Clinic không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ tài liệu hoặc tư vấn được cung cấp trong dịch vụ.

(3) Người sử dụng hoàn toàn có quyền quyết định tiếp thu ý kiến của các thành viên khác hoặc khách sử dụng dịch vụ hoặc thông tin về dịch vụ, các bác sĩ chuyên môn tham gia sử dụng dịch vụ. Do đó, công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, thương tích hoặc những bất lợi khác phát sinh từ việc sử dụng, thông tin, ý tưởng hoặc hướng dẫn của bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp cho thành viên.

 

Điều 3 Giờ sử dụng dịch vụ

(Một). Về nguyên tắc, việc sử dụng dịch vụ là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trừ khi có trở ngại đặc biệt trong kinh doanh hoặc công nghệ của Movarun. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ngày hoặc giờ do công ty đặt ra để cần kiểm tra thường xuyên, v.v.

(2). Công ty có thể chia dịch vụ thành một phạm vi nhất định và đặt thời gian khả dụng cho từng phạm vi riêng biệt, và trong trường hợp này, nội dung sẽ được thông báo trước.

 

nghĩa vụ

Điều 1 Nghĩa vụ của Thành viên Mori

(1) Phòng khám Mori cho phép thành viên sử dụng dịch vụ trừ trường hợp đặc biệt.

(2) Phòng khám Mori có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định theo quy định tại các điều khoản và điều kiện này.

(3) Phòng khám Mori xử lý các ý kiến do thành viên nêu ra thông qua các thủ tục thích hợp và nếu cần một khoảng thời gian nhất định để xử lý, thành viên phải được thông báo về lý do và lịch trình xử lý.

 

Điều 2 Nghĩa vụ bảo mật thông tin của thành viên

(1) Thành viên chịu trách nhiệm về mọi việc quản lý ID và mật khẩu của thành viên.

(2) Các thành viên đồng ý nhận các e-mail dịch vụ được gửi như một phần của dịch vụ.

(3) Nếu ID của họ bị sử dụng bất hợp pháp, thành viên phải thông báo sự việc cho Phòng khám Mori.

(4) Phòng khám Mori không bán hoặc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho một bên thứ ba không liên quan đến Movarun mà không có sự cho phép trước của thành viên hoặc người dùng. Tuy nhiên, Mori Clinic có thể sử dụng thông tin đã đăng ký tự nguyện cung cấp trong các trường hợp sau.

đi. Khi cung cấp cho nhà phát triển thông tin cần thiết để phát triển các tính năng, thông tin và dịch vụ mới hữu ích cho các thành viên

tôi. Khi cung cấp cho nhà quảng cáo thống kê (không bao giờ tiết lộ danh tính của các thành viên riêng lẻ) về các thành viên dịch vụ và nhóm người dùng

tất cả các. Trong trường hợp công ty sử dụng nó để thực hiện quảng cáo hoặc dịch vụ theo sở thích của thành viên và người dùng

(5) Thông tin nhận dạng cá nhân (tên người dùng, ID, địa chỉ e-mail, v.v.) có thể được tiết lộ một cách tự nguyện trong các không gian giao tiếp (sau đây gọi là không gian giao tiếp) như bảng thông báo và phòng trò chuyện. Trong trường hợp này, thông tin tiết lộ có thể được thu thập, liên kết và sử dụng bởi các bên thứ ba và có thể nhận được các tin nhắn không được yêu cầu từ các bên thứ ba. Mori không thể kiểm soát những hành động như vậy của các bên thứ ba. Vì vậy, Mori Clinic không đảm bảo khả năng bị phát hiện thông tin thành viên bằng những phương pháp nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.

(6) Phòng khám Mori có thể sử dụng công nghệ cookie để thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được các trang web sử dụng để xác định người dùng cũ và giúp họ tiếp tục truy cập và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa. Nói chung, cookie hoạt động bằng cách cung cấp cho người dùng một số duy nhất không có ý nghĩa bên ngoài trang web đã cung cấp cookie. Cookie không phá vỡ bên trong hệ thống của người dùng và không nguy hiểm đối với các tệp của người dùng. Phòng khám Mori không thể ngăn các nhà quảng cáo của dịch vụ hoặc các bên thứ ba có liên quan sử dụng cookie. Nếu một thành viên hoặc người dùng không muốn thu thập thông tin bằng cookie, trình duyệt web có thể kiểm soát việc có chấp nhận cookie hay không. Tuy nhiên, việc sử dụng cookie có thể là cần thiết để các dịch vụ (đặc biệt là thông tin được cá nhân hóa) hoạt động bình thường.

(7) Phòng khám Mori có thể cung cấp / sử dụng lẫn nhau thông tin thành viên giữa dịch vụ hoặc công ty và các đối tác kinh doanh.

 

Hòa giải tranh chấp

· Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà thành viên phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong khi phí dịch vụ là miễn phí. Sau khi phí dịch vụ được tính, nó được xác định riêng.

· Trong trường hợp thành viên vi phạm nghĩa vụ theo Điều khoản và Điều kiện này và gây thiệt hại cho công ty, hoặc thành viên gây thiệt hại cho công ty trong khi sử dụng dịch vụ thì thành viên đó phải bồi thường thiệt hại cho thành viên đó.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

· Phòng khám Mori được miễn trừ trách nhiệm cung cấp dịch vụ nếu không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc bất khả kháng tương đương.

· Mori Clinic không chịu trách nhiệm nếu thành viên bị gián đoạn sử dụng dịch vụ vì những nguyên nhân do thành viên.

· Mori Clinic không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các thông tin, dữ liệu, sự kiện do các thành viên đăng tải trên dịch vụ.

 

phụ lục

Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2012

bottom of page