top of page

γενικοί κανόνες

· Άρθρο 1 [Σκοπός

Σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι η συμμόρφωση και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και των διαδικασιών της Κλινικής Mori και άλλα απαραίτητα θέματα όπως ορίζονται από τον Νόμο Πλαίσιο για τις Τηλεπικοινωνίες, τον Νόμο περί Επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών και το Εκτελεστικό Διάταγμα του ίδιου Υποκρίνομαι.

 

Άρθρο 2 Εφαρμογή και αλλαγή Όρων και Προϋποθέσεων

(1) Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από τη γνωστοποίηση στους χρήστες.

(2) Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις σε περίπτωση αλλαγών στις συνθήκες των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή όταν υπάρχουν σημαντικοί λειτουργικοί λόγοι και οι τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν με τον ίδιο τρόπο όπως στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 3 Κανόνες εκτός από τους όρους και τις προϋποθέσεις

Θέματα που δεν προσδιορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου περί τηλεπικοινωνιών, του νόμου περί επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών και άλλων σχετικών νόμων.

 

Εγγραφή μέλους και χρήση υπηρεσιών

Άρθρο 1 Ορισμός του μέλους

(1) "Μέλος" αναφέρεται σε ένα άτομο που έχει συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, έχει συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής μέλους για την υπηρεσία και του έχει εκδοθεί "ταυτότητα" και "Κωδικός πρόσβασης" ως γενικό άτομο αναγνωρισμένο από την Mori Clinic ως κατάλληλο για ένταξη.

(2) Ο πελάτης που υποβάλλει αίτηση για χρήση πρέπει να υποβάλει αίτηση με το πραγματικό του όνομα (στην περίπτωση εταιρείας, την εμπορική επωνυμία στο εταιρικό μητρώο). , πρέπει να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή.

 

Άρθρο 2 Θέσπιση συνδρομής υπηρεσίας

(1) Η συνδρομή στην υπηρεσία καθιερώνεται με την έγκριση της Mori Clinic της αίτησης χρήσης του χρήστη και τη συμφωνία του χρήστη με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

(2) Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία με την ένταξή τους ως μέλη πρέπει να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται από την Mori Clinic.

(3) Εάν η Whoshoo εγκρίνει την αίτηση του χρήστη για ένταξη, η Mori Clinic θα ειδοποιήσει τον χρήστη για το αναγνωριστικό μέλους και άλλα περιεχόμενα που κρίνονται απαραίτητα από την εταιρεία.

(4) Η ταυτότητα που εισήχθη κατά την εγγραφή δεν μπορεί να αλλάξει και εκδίδεται μόνο μία ταυτότητα ανά άτομο.

(5) Η Mori Clinic δεν αποδέχεται καμία αίτηση για ένταξη που εμπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες υποπαραγράφους.

πηγαίνω. Όταν κάνετε αίτηση χρησιμοποιώντας το όνομα κάποιου άλλου

μου. Όταν δεν κάνετε αίτηση με το πραγματικό σας όνομα

Ολα. Όταν η αίτηση κατατίθεται με ψευδή στοιχεία ή παραλείψεις στο έντυπο της αίτησης

Λα. Όταν υποβάλλεται αίτηση με σκοπό την υπονόμευση της κοινωνικής ευημερίας και τάξης ή των χρηστών ηθών

μυαλό. Όταν οι απαιτήσεις εφαρμογής που θέτει η εταιρεία είναι ανεπαρκείς

 

Άρθρο 3 Χρήση και περιορισμοί της υπηρεσίας

(1) Καταρχήν, η χρήση της υπηρεσίας είναι 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, εκτός εάν υπάρχει ειδικό εμπόδιο στην επιχείρηση ή την τεχνολογία της Whoshoo.

(2) Ο χρόνος χρήσης της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να περιοριστεί μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του μέλους εάν το χρειάζεται η εταιρεία, όπως τακτική επιθεώρηση συστήματος.

(3) Η υπηρεσία συμβουλευτικής μεταξύ των περιεχομένων της υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, ανάλογα με τις προσωπικές συνθήκες του ειδικού γιατρού που απαντά.

 

Άρθρο 4 Τέλος χρήσης υπηρεσίας

(1) Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.

(2) Εάν η εταιρεία χρεώσει μια υπηρεσία, ο χρόνος, η πολιτική και το κόστος της αμοιβής θα γνωστοποιούνται στην υπηρεσία πριν από την εφαρμογή της αμοιβής.

 

Απόσυρση υπηρεσίας, επανεγγραφή και περιορισμοί στη χρήση

Άρθρο 1 Απόσυρση υπηρεσίας

(1) Εάν ένα μέλος θέλει να αποχωρήσει από την υπηρεσία, μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή.

(2) Εάν μας ενημερώσετε για το όνομα, την ταυτότητα, τον κωδικό πρόσβασης και τον λόγο ακύρωσης όταν υποβάλετε αίτηση για απόσυρση, η συνδρομή θα ακυρωθεί αφού ελεγχθεί αν ταιριάζει με το αρχείο εγγραφής.

(3) Το αν θα κάνετε ανάληψη ή όχι ακυρώνεται εάν δεν συνδεθείτε με το υπάρχον αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 

· Επανεγγραφή υπηρεσίας άρθρου 2

(1) Εάν ένας χρήστης που έχει αποσυρθεί από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 1 θέλει να επανέλθει, μπορεί να επανέλθει μία εβδομάδα μετά την απόσυρση.

(2) Όταν ζητάτε επανεγγραφή, θα εγγραφείτε ως μέλος με τον ίδιο τρόπο όπως το προηγούμενο μέλος και εάν δώσετε το όνομά σας, την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

(3) Εάν συνδεθείτε με νέο αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης κατά τη στιγμή της επανεγγραφής, η επανεγγραφή έχει ολοκληρωθεί.

 

· Άρθρο 3 Περιορισμός χρήσης υπηρεσιών

Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χρήσης ή να αναστείλει τη χρήση της υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν ένα μέλος διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις.

πηγαίνω. Αν είναι ενάντια στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη

μου. Σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας

Ολα. Όταν σχεδιάζετε ή εκτελείτε χρήση υπηρεσιών με σκοπό την προσβολή του εθνικού συμφέροντος ή του κοινωνικού δημόσιου συμφέροντος

Λα. Σε περίπτωση κλοπής ταυτότητας και κωδικού πρόσβασης άλλου ατόμου

μυαλό. Σε περίπτωση βλάβης της φήμης άλλων ή μειονέκτημα

μπαρ. Όταν ο ίδιος χρήστης κάνει διπλή εγγραφή με διαφορετικά αναγνωριστικά

αγορά. Σε περίπτωση παρεμπόδισης της χρήσης ήχου, όπως βλάβη της υπηρεσίας

Αχ. Σε περίπτωση παράβασης άλλων συναφών νόμων ή των όρων χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 1 Άρθρο 1 Συμβουλευτική Υπηρεσία

(1) Η Mori Clinic καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ασφάλεια, ώστε το περιεχόμενο των διαβουλεύσεων των μελών ή των χρηστών της υπηρεσίας να μην διαρρεύσει σε τρίτους, εκτός από τον σύμβουλο και τον υπεύθυνο υπηρεσιών. Ωστόσο, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την αποκάλυψη ή απώλεια περιεχομένου συμβουλευτικής στις ακόλουθες περιπτώσεις.

πηγαίνω. Εάν ο κωδικός πρόσβασης διαρρεύσει λόγω αμέλειας του χρήστη και αποκαλυφθεί το περιεχόμενο της διαβούλευσης

μου. Όταν ένας χρήστης διαγράφει μια συμβουλή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Διαγραφή διαβούλευσης».

μου. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της διαβούλευσης αποκαλυφθεί ή το περιεχόμενο της διαβούλευσης χαθεί λόγω φυσικής καταστροφής ή άλλων συνθηκών πέρα από τον έλεγχο της Movarun

(2) Προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη απάντηση στη διαβούλευση που ζητά το μέλος, ο θεράπων ιατρός και οι ειδικοί σε κάθε τμήμα μπορούν να ανατρέξουν στα περιεχόμενα και τις απαντήσεις της διαβούλευσης.

(3) Το περιεχόμενο της διαβούλευσης που διεξάγεται στην υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς μετά τη διαγραφή προσωπικών στοιχείων.

πηγαίνω. ακαδημαϊκές δραστηριότητες

μου. Συγγραφικές δραστηριότητες όπως έντυπο υλικό και CD-ROM

Ολα. Όταν χρησιμοποιείτε το FAQ και το χρησιμοποιείτε ως βασικά δεδομένα κατά τη λειτουργία των σχετικών τοποθεσιών της εταιρείας

(4) Οι απαντήσεις στις διαβουλεύσεις είναι υποκειμενικές απαντήσεις που βασίζονται στις ιατρικές γνώσεις κάθε επαγγελματία γιατρού και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των υπηρεσιών της εταιρείας.

(5) Εάν υποβάλετε αίτηση για την παρακάτω διαβούλευση, ενδέχεται να μην παρέχουμε το σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας συμβουλευτικής.

πηγαίνω. Εάν κάνετε επανειλημμένα αίτηση για την ίδια διαβούλευση

μου. Εάν κάνετε αίτηση για διαβούλευση χρησιμοποιώντας εκφράσεις που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική

Ολα. Όταν κάνετε αίτηση για διαβούλευση ζητώντας ένα όνομα διάγνωσης

Λα. Σε περίπτωση αιτήματος για διαβούλευση σχετικά με το κόστος θεραπείας, το κόστος εξέτασης, την τιμή του φαρμάκου κ.λπ.

μυαλό. Εάν κάνετε μια ερώτηση σχετικά με την επιβεβαίωση των πληροφοριών που ελήφθησαν από άλλα ιατρικά ιδρύματα

μπαρ. Σε περίπτωση συκοφαντίας ή δυσφήμισης ιατρικών ιδρυμάτων ή ειδικών χωρίς συγκεκριμένο λόγο

 

· Άρθρο 2 Υπηρεσία ιατρικής πληροφόρησης

(1) Το περιεχόμενο που παρέχεται από την υπηρεσία είναι σχηματικό και γενικό και παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες ή οι συμβουλές που παρέχονται από τις Υπηρεσίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν μια ιατρική διάγνωση. Οι πληροφορίες ή οι συμβουλές που παρέχονται από τις Υπηρεσίες δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την ιατρική διάγνωση, θεραπεία ή θεραπεία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ενός μέλους, θα πρέπει να αναζητήσετε έναν πραγματικό επαγγελματία γιατρό για διάγνωση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσετε μια ιατρική διάγνωση ή να καθυστερήσετε τη λήψη μιας διάγνωσης, θεραπείας ή θεραπείας λόγω των πληροφοριών που παρέχονται από την υπηρεσία.

(2) Η Mori Clinic δεν συνιστά συγκεκριμένες εξετάσεις, προϊόντα ή θεραπείες που αναφέρονται στην υπηρεσία. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται για την υπηρεσία είναι αυτές των αντίστοιχων συγγραφέων τους. Η Mori Clinic δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εγγράφων ή συμβουλών που παρέχονται στην υπηρεσία.

(3) Είναι εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αποδεχτεί τις απόψεις άλλων μελών ή επισκεπτών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ή τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, επαγγελματίες γιατρούς που συμμετέχουν στην υπηρεσία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, τραυματισμούς ή άλλα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση, πληροφορίες, ιδέες ή οδηγίες οποιουδήποτε προϊόντος που παρέχεται στο μέλος.

 

Άρθρο 3 Ώρες χρήσης υπηρεσίας

(Ενας). Καταρχήν, η χρήση της υπηρεσίας είναι 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός εάν υπάρχει ειδικό εμπόδιο στην επιχείρηση ή την τεχνολογία της Movarun. Αυτό όμως δεν ισχύει για την ημέρα ή την ώρα που έχει ορίσει η εταιρεία λόγω ανάγκης τακτικών ελέγχων κ.λπ.

(2). Η εταιρεία μπορεί να χωρίσει την υπηρεσία σε ένα συγκεκριμένο εύρος και να ορίσει τον διαθέσιμο χρόνο για κάθε εύρος χωριστά, και σε αυτήν την περίπτωση, το περιεχόμενο θα ειδοποιηθεί εκ των προτέρων.

 

καθήκον

Άρθρο 1 Υποχρεώσεις Μόρι Μέλους

(1) Η Mori Clinic επιτρέπει στα μέλη να χρησιμοποιούν την υπηρεσία εκτός εάν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις.

(2) Η Mori Clinic υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συνεχώς και σταθερά όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

(3) Η Mori Clinic χειρίζεται απόψεις που εγείρονται από μέλη μέσω κατάλληλων διαδικασιών.

 

Άρθρο 2 Υποχρέωση ασφάλειας πληροφοριών μελών

(1) Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλη τη διαχείριση του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης μέλους.

(2) Τα μέλη συμφωνούν να λαμβάνουν e-mail υπηρεσίας που αποστέλλονται ως μέρος της υπηρεσίας.

(3) Εάν η ταυτότητά τους χρησιμοποιηθεί παράνομα, το μέλος πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός στην Κλινική Mori.

(4) Η Mori Clinic δεν πουλά ούτε παρέχει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης σε τρίτους που δεν σχετίζονται με τη Movarun χωρίς την προηγούμενη άδεια του μέλους ή του χρήστη. Ωστόσο, η Mori Clinic μπορεί να χρησιμοποιήσει τις οικειοθελώς καταχωρημένες πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις.

πηγαίνω. Όταν παρέχετε στους προγραμματιστές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, πληροφοριών και υπηρεσιών χρήσιμες για τα μέλη

μου. Κατά την παροχή στους διαφημιζόμενους στατιστικές (που δεν αποκαλύπτουν ποτέ την ταυτότητα μεμονωμένων μελών) σχετικά με τα μέλη της υπηρεσίας και τις ομάδες χρηστών

Ολα. Σε περίπτωση που η εταιρεία το χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή διαφημίσεων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μελών και των χρηστών

(5) Τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (όνομα χρήστη, ταυτότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.) μπορούν να αποκαλυφθούν οικειοθελώς σε χώρους επικοινωνίας (εφεξής καλούμενοι χώροι επικοινωνίας) όπως πίνακες ανακοινώσεων και αίθουσες συνομιλίας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αποκαλυπτόμενες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται, να συσχετίζονται και να χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη και ενδέχεται να λαμβάνουν αυτόκλητα μηνύματα από τρίτα μέρη. Τέτοιες ενέργειες τρίτων δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη Mori. Ως εκ τούτου, η Mori Clinic δεν εγγυάται τη δυνατότητα ανακάλυψης πληροφοριών μελών με μεθόδους πέρα από τον έλεγχό της.

(6) Η Mori Clinic μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie για την ευκολία χρήσης της υπηρεσίας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους για την αναγνώριση χρηστών που επιστρέφουν και για να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση και να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Γενικά, τα cookies λειτουργούν δίνοντας στους χρήστες έναν μοναδικό αριθμό που δεν έχει νόημα εκτός του ιστότοπου που τους έδωσε το cookie. Τα cookies δεν σπάνε μέσα στο σύστημα του χρήστη και δεν είναι επικίνδυνα για τα αρχεία του χρήστη. Η Mori Clinic δεν μπορεί να εμποδίσει τη χρήση cookies από διαφημιστές υπηρεσιών ή σχετικά τρίτα μέρη. Εάν ένα μέλος ή ένας χρήστης δεν θέλει να συλλέγει πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να ελέγξει εάν θα δέχεται ή όχι cookies. Ωστόσο, η χρήση cookies μπορεί να είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας (ιδιαίτερα εξατομικευμένων πληροφοριών).

(7) Η Mori Clinic μπορεί να παρέχει/χρησιμοποιήσει αμοιβαία πληροφορίες μελών μεταξύ της υπηρεσίας ή της εταιρείας και των επιχειρηματικών εταίρων.

 

Διαμεσολάβηση διαφορών

· Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το μέλος σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας, ενώ η χρέωση υπηρεσιών είναι δωρεάν. Αφού χρεωθεί το τέλος εξυπηρέτησης, προσδιορίζεται ξεχωριστά.

· Σε περίπτωση που ένα μέλος παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και βλάψει την εταιρεία ή εάν ένα μέλος προκαλέσει ζημία στην εταιρεία κατά τη χρήση της υπηρεσίας, το μέλος πρέπει να αποζημιώσει το μέλος για τη ζημία.

 

Αποποίηση ευθυνών

· Η Mori Clinic απαλλάσσεται από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών εάν δεν είναι σε θέση να παρέχει την υπηρεσία λόγω φυσικής καταστροφής ή αντίστοιχης ανωτέρας βίας.

· Η Mori Clinic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή στη χρήση της υπηρεσίας για λόγους που αποδίδονται στο μέλος.

· Η Mori Clinic δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των γεγονότων που δημοσιεύονται από μέλη στην υπηρεσία.

 

προσθήκη

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τις 21 Αυγούστου 2012

bottom of page