top of page

yleiset säännöt

· 1 artikla [Tarkoitus

Näiden ehtojen tarkoituksena on noudattaa ja määrätä telepuitelain, telealan elinkeinolain ja saman lain täytäntöönpanoasetuksen mukaiset käyttöehdot ja menettelytavat sekä muut tarpeelliset asiat.

 

Artikla 2 Ehtojen vaikutus ja muutos

(1) Nämä ehdot tulevat voimaan, kun ne luovutetaan käyttäjille.

(2) Yhtiö voi muuttaa ehtoja näiden ehtojen olosuhteiden muuttuessa tai kun siihen on tärkeitä toiminnallisia syitä ja muuttuneet ehdot tulevat voimaan samalla tavalla kuin edellisessä kappaleessa.

 

3 artikla Muut säännöt kuin ehdot

Näissä ehdoissa mainitsemattomiin asioihin sovelletaan telealan peruslain, teleyrityslain ja muiden asiaan liittyvien lakien säännöksiä.

 

Jäsenrekisteröinti ja palvelun käyttö

1 artikla Jäsenen määritelmä

(1) "Jäsen" tarkoittaa henkilöä, joka hyväksyy nämä ehdot, täyttää palveluun liittymislomakkeen ja jolle on myönnetty "ID" ja "salasana" yleisenä henkilönä, jonka Mori Clinic tunnustaa sopivaksi jäsenyys.

(2) Käyttöä hakevan asiakkaan tulee hakea oikeilla nimillään (yhteisön osalta toiminimi yhtiörekisterissä). , jäsenyyttä tulee hakea.

 

2 artikla Palvelutilauksen perustaminen

(1) Palvelutilaus syntyy, kun Mori Clinic hyväksyy käyttäjän käyttöhakemuksen ja käyttäjä hyväksyy käyttöehdot.

(2) Niiden, jotka haluavat käyttää palvelua liittymällä jäseneksi, tulee toimittaa Mori Clinicin pyytämät henkilötiedot.

(3) Jos Whoshoo hyväksyy käyttäjän jäsenhakemuksen, Mori Clinic ilmoittaa käyttäjälle jäsentunnuksen ja muun yrityksen tarpeelliseksi katsoman sisällön.

(4) Ilmoittautumisen yhteydessä annettua henkilötunnusta ei voi muuttaa, ja per henkilö myönnetään vain yksi henkilöllisyystodistus.

(5) Mori Clinic ei hyväksy jäsenhakemuksia, jotka kuuluvat jonkin seuraavista alakohdista.

mennä. Kun haet jonkun muun nimellä

minä. Kun et hae oikealla nimelläsi

Kaikki. Kun hakemuksessa on virheellisiä tietoja tai hakemuslomakkeessa on puutteita

La. Kun hakemus tehdään sosiaalisen hyvinvoinnin ja järjestyksen tai hyvän moraalin heikentämiseksi

mieleen. Kun yrityksen asettamat hakuvaatimukset eivät ole riittäviä

 

Artikla 3 Palvelun käyttö ja rajoitukset

(1) Palvelun käyttö on periaatteessa 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, ellei Whoshoon liiketoiminnassa tai tekniikassa ole erityistä estettä.

(2) Edellisessä momentissa tarkoitettua palvelun käyttöaikaa voidaan rajoittaa jäsenelle ennakkoilmoituksella, jos yhtiö tarvitsee sitä, kuten säännöllisen järjestelmätarkastuksen.

(3) Palvelusisältöön kuuluva konsultaatiopalvelu ei ehkä ole käytettävissä ympäri vuorokauden vastaavan lääkärin henkilökohtaisista olosuhteista riippuen.

 

Artikla 4 Palvelun käyttömaksu

(1) Palvelua voivat käyttää maksutta kaikki rekisteröityneet jäsenet.

(2) Jos yritys veloittaa palvelusta, maksun ajoitus, käytäntö ja hinta on julkistettava palvelussa ennen maksun toteuttamista.

 

Palvelun peruuttaminen, uudelleenrekisteröinti ja käyttörajoitukset

1 artikla Tiedoksiannon peruuttaminen

(1) Jos jäsen haluaa erota palveluksesta, hän voi erota jäsenyydestään.

(2) Jos ilmoitat meille nimesi, tunnuksesi, salasanasi ja eroamissyyn eroamishakemuksen yhteydessä, jäsenyys puretaan sen jälkeen, kun on tarkistettu, vastaako se rekisteröintitietuetta.

(3) Perutaanko vai ei, jos et kirjaudu sisään olemassa olevalla tunnuksellasi ja salasanallasi.

 

· Artiklan 2 mukainen palvelun uusintatilaus

(1) Jos palvelusta 1 §:n mukaisesti irtisanoutunut käyttäjä haluaa liittyä uudelleen, hän voi liittyä uudelleen viikon kuluttua peruutuksesta.

(2) Uudelleenrekisteröintiä pyytäessäsi sinut rekisteröidään jäseneksi samalla tavalla kuin edellinen jäsen, ja jos annat nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi jne.

(3) Jos kirjaudut sisään uudella tunnuksella ja salasanalla uudelleenrekisteröinnin yhteydessä, uudelleenrekisteröinti on valmis.

 

· 3 artikla Palvelun käytön rajoitus

Yhtiö voi irtisanoa käyttösopimuksen tai keskeyttää palvelun käytön ilman ennakkoilmoitusta, jos jäsen syyllistyy johonkin seuraavista toimista.

mennä. Jos se on yleisen järjestyksen ja hyvän moraalin vastaista

minä. Rikollisen toiminnan tapauksessa

Kaikki. Suunniteltaessa tai toteuttaessaan palvelun käyttöä kansallisen edun tai yhteiskunnallisen yleisen edun loukkaamiseen

La. Toisen henkilön tunnuksen ja salasanan varastamisen tapauksessa

mieleen. Jos se vahingoittaa muiden mainetta tai aiheuttaa haittaa

baari. Kun sama käyttäjä kaksinkertaisesti rekisteröityi eri tunnuksilla

ostaa. Äänenkäytön estäminen, kuten palvelun vahingoittaminen

Ah. Jos rikotaan muita asiaan liittyviä lakeja tai yrityksen asettamia käyttöehtoja

 

PALVELUJEN VASTUUN RAJOITUS

1 artikla Artikla 1 Neuvontapalvelu

(1) Mori Clinic tekee parhaansa turvallisuuden ylläpitämiseksi, jotta jäsenten tai palvelun käyttäjien konsultaation sisältö ei vuoda kolmansille osapuolille paitsi ohjaajalle ja palvelupäällikölle. Yritys ei kuitenkaan ole vastuussa kuulemisen sisällön paljastamisesta tai katoamisesta seuraavissa tapauksissa.

mennä. Mikäli salasana vuotaa käyttäjän huolimattomuuden vuoksi ja konsultaation sisältö paljastetaan

minä. Kun käyttäjä poistaa konsultaation käyttämällä "Poista konsultaatio" -toimintoa

minä. Jos kuulemisen sisältö paljastetaan tai kuulemisen sisältö katoaa luonnonkatastrofin tai muiden Movarunista riippumattomien olosuhteiden vuoksi

(2) Kattavan ja asianmukaisen vastauksen saamiseksi jäsenen pyytämään konsultaatioon kunkin osaston hoitava lääkäri ja erikoislääkärit voivat viitata kuulemisen sisältöön ja vastauksiin.

(3) Palvelussa suoritetun kuulemisen sisältöä voidaan henkilötietojen poistamisen jälkeen käyttää seuraaviin tarkoituksiin.

mennä. akateemista toimintaa

minä. Tekijätoiminta, kuten painetut materiaalit ja CD-ROM-levyt

Kaikki. Käytettäessä FAQ:ta ja käyttäessäsi sitä perustietona yritykseen liittyvien sivustojen käytössä

(4) Konsultaatiovastaukset ovat subjektiivisia vastauksia, jotka perustuvat kunkin ammattilääkärin lääketieteelliseen tietämykseen eivätkä edusta yrityksen yksiköiden mielipiteitä.

(5) Jos haet alla olevaan konsultaatioon, emme välttämättä tarjoa neuvontapalvelua kokonaan tai osittain.

mennä. Jos haet toistuvasti samaan konsultaatioon

minä. Jos haet konsultaatioon ilmaisuilla, jotka ovat vastoin tervettä järkeä

Kaikki. Haettaessa konsultaatioon, jossa pyydetään diagnoosin nimeä

La. Jos pyydetään konsultaatiota hoidon hinnasta, tutkimushinnasta, lääkkeen hinnasta jne.

mieleen. Jos kysyt muilta lääketieteellisiltä laitoksilta saatujen tietojen vahvistamisesta

baari. Lääketieteellisten laitosten tai asiantuntijoiden herjaamisesta tai kunnianloukkauksesta ilman erityistä syytä

 

· 2 artikla Lääketieteellinen tietopalvelu

(1) Palvelun tarjoama sisältö on kaavamaista ja yleistä, ja se on tarkoitettu vain tiedoksi. Palveluiden tarjoamat tiedot tai neuvot eivät millään tavalla korvaa lääketieteellistä diagnoosia. Palvelujen tarjoamaa tietoa tai neuvontaa ei ole tarkoitettu millään tavalla korvaamaan lääketieteellistä diagnoosia, hoitoa tai hoitoa. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita jäsenen terveydentilasta, sinun tulee kääntyä todellisen ammattilääkärin puoleen diagnoosia varten. Älä missään tapauksessa saa sivuuttaa lääketieteellistä diagnoosia tai viivyttää diagnoosin, hoidon tai hoidon saamista palvelun antamien tietojen vuoksi.

(2) Mori Clinic ei suosittele palvelussa mainittuja erityisiä testejä, tuotteita tai hoitoja. Kaikki palvelusta ilmaistut mielipiteet ovat niiden kirjoittajien omia. Mori Clinic ei vastaa palvelussa tarjottujen asiakirjojen tai konsulttien sisällöstä.

(3) On täysin käyttäjän harkinnanvaraista hyväksyä muiden palveluita käyttävien jäsenten tai vierailijoiden mielipiteet tai tätä palvelua koskevat tiedot, palveluun osallistuvat ammattilääkärit. Näin ollen yritys ei ole vastuussa mistään vahingoista, vammoista tai muista haitoista, jotka johtuvat jäsenelle toimitetun tuotteen käytöstä, tiedoista, ideoista tai ohjeista.

 

Artikla 3 Palvelun käyttöajat

(Yksi). Palvelun käyttö on periaatteessa 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, 7 päivää viikossa, ellei Movarunin liiketoiminnassa tai tekniikassa ole erityistä estettä. Tämä ei kuitenkaan koske yrityksen määräämää päivää tai kellonaikaa säännöllisten tarkastusten tms. tarpeen vuoksi.

(2). Yritys voi jakaa palvelun tietylle alueelle ja asettaa kullekin alueelle erikseen käytettävissä olevan ajan, jolloin sisällöstä ilmoitetaan etukäteen.

 

velvollisuus

Artikla 1 Morin jäsenen velvollisuudet

(1) Mori Clinic antaa jäsenilleen mahdollisuuden käyttää palvelua, ellei ole erityisiä olosuhteita.

(2) Mori Clinic on velvollinen tarjoamaan palveluja jatkuvasti ja vakaasti näiden ehtojen mukaisesti.

(3) Mori Clinic käsittelee jäsenten esittämät mielipiteet asianmukaisin menettelyin.

 

2 artikla Jäsenten tietoturvavelvollisuus

(1) Jäsenet ovat vastuussa kaikesta jäsentunnuksen ja salasanan hallinnasta.

(2) Jäsenet sitoutuvat vastaanottamaan palvelusähköpostiviestejä, jotka lähetetään osana palvelua.

(3) Jos hänen henkilötodistustaan käytetään laittomasti, jäsenen on ilmoitettava siitä Mori Clinicille.

(4) Mori Clinic ei myy tai luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, joka ei liity Movaruniin, ilman jäsenen tai käyttäjän ennakkolupaa. Mori Clinic voi kuitenkin käyttää vapaaehtoisesti annettuja rekisteröityjä tietoja seuraavissa tapauksissa.

mennä. Tarjottaessa kehittäjille tietoja, joita tarvitaan jäsenille hyödyllisten uusien ominaisuuksien, tietojen ja palvelujen kehittämiseen

minä. Tarjottaessa mainostajille tilastotietoja (ei koskaan paljasta yksittäisten jäsenten henkilöllisyyttä) palvelun jäsenistä ja käyttäjäryhmistä

Kaikki. Siinä tapauksessa, että yritys käyttää sitä mainosten tai palvelujen toteuttamiseen jäsenten ja käyttäjien mieltymysten mukaan

(5) Henkilötietoja (käyttäjätunnus, tunnus, sähköpostiosoite jne.) voidaan luovuttaa vapaaehtoisesti viestintätiloissa (jäljempänä viestintätilat), kuten ilmoitustauluilla ja keskustelupalstoilla. Tässä tapauksessa kolmannet osapuolet voivat kerätä, yhdistää ja käyttää luovutettuja tietoja, ja ne voivat vastaanottaa ei-toivottuja viestejä kolmansilta osapuolilta. Mori ei voi hallita tällaisia kolmansien osapuolten toimia. Siksi Mori Clinic ei takaa mahdollisuutta löytää jäsentietoja sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

(6) Mori Clinic voi käyttää evästetekniikkaa palvelun käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot käyttävät tunnistamaan palaavat käyttäjät ja auttamaan heitä jatkamaan pääsyä ja tarjoamaan henkilökohtaisia palveluita. Yleensä evästeet toimivat antamalla käyttäjille yksilöllisen numeron, jolla ei ole merkitystä evästeen antaneen sivuston ulkopuolella. Evästeet eivät riko käyttäjän järjestelmän sisällä eivätkä ole vaarallisia käyttäjän tiedostoille. Mori Clinic ei voi estää evästeiden käyttöä palvelumainostajia tai niihin liittyviä kolmansia osapuolia. Jos jäsen tai käyttäjä ei halua kerätä tietoja evästeiden avulla, verkkoselain voi hallita, hyväksyykö se evästeet vai ei. Evästeiden käyttö voi kuitenkin olla tarpeen palvelun (erityisesti henkilökohtaisten tietojen) toimimiseksi oikein.

(7) Mori Clinic voi luovuttaa/käyttää vastavuoroisesti jäsentietoja palvelun tai yrityksen ja liikekumppaneiden välillä.

 

Riitojen sovittelu

· Emme ole vastuussa mistään jäsenelle palvelun käytön yhteydessä aiheutuneista vahingoista palvelumaksun ollessa ilmainen. Palvelumaksun laskun jälkeen se määräytyy erikseen.

· Mikäli jäsen rikkoo näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan ja vahingoittaa yhtiötä tai jos jäsen aiheuttaa vahinkoa yhtiölle käyttäessään palvelua, jäsenen on korvattava jäsenelle aiheutuneet vahingot.

 

Vastuuvapauslauseke

· Mori Clinic on vapautettu vastuusta palveluntarjoamisesta, jos se ei pysty tarjoamaan palvelua luonnonkatastrofin tai sitä vastaavan ylivoimaisen esteen vuoksi.

· Mori Clinic ei ole vastuussa mistään jäsenestä johtuvista häiriöistä palvelun käytössä.

· Mori Clinic ei ole vastuussa jäsenten palveluun lähettämien tietojen luotettavuudesta ja oikeellisuudesta.

 

lisäys

Nämä ehdot ovat voimassa 21.8.2012 alkaen

bottom of page