top of page

Skop pengumpulan maklumat peribadi

Maklumat peribadi ialah maklumat tentang individu yang masih hidup yang boleh mengenal pasti individu tersebut dengan nama dan nombor pendaftaran pemastautin yang disertakan dalam maklumat (walaupun maklumat itu sahaja tidak dapat mengenal pasti individu tertentu, ia boleh digabungkan dengan mudah dengan maklumat lain) termasuk yang boleh dikenal pasti oleh

· Klinik Mori sangat mementingkan perlindungan maklumat peribadi anda dan mematuhi peraturan perlindungan maklumat peribadi di bawah 「Akta Promosi Penggunaan Rangkaian Maklumat dan Komunikasi dan Perlindungan Maklumat」 dan 「Garis Panduan Perlindungan Maklumat Peribadi」 yang ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Melalui Dasar Privasi, Klinik Mori memberitahu anda tentang tujuan dan kaedah menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan dan apakah langkah yang diambil untuk melindungi maklumat peribadi anda.

· Klinik Mori mendedahkan dasar perlindungan maklumat peribadi pada skrin pertama tapak web supaya anda boleh melihatnya dengan mudah pada bila-bila masa.

· Klinik Mori menetapkan prosedur yang diperlukan untuk menyemak dasar perlindungan maklumat peribadi untuk penambahbaikan berterusan dasar perlindungan maklumat peribadi. Dan apabila menyemak semula dasar privasi, nombor versi diberikan supaya anda boleh mengenali maklumat yang telah disemak dengan mudah.

 

Persetujuan untuk pengumpulan maklumat peribadi

Klinik Mori telah menyediakan prosedur untuk anda mengklik butang "Saya setuju" atau butang "Saya tidak bersetuju" kepada kandungan dasar perlindungan maklumat peribadi atau syarat penggunaan, dan jika anda mengklik butang "Saya setuju", anda Anda bersetuju dengan pengumpulan maklumat.

 

Tujuan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi

· Maklumat peribadi dikumpul untuk tujuan berikut.

ㆍNama, ID, kata laluan: Digunakan untuk proses pengenalan mengikut penggunaan perkhidmatan keahlian

- Alamat e-mel, nombor telefon: penghantaran notis, pengesahan niat seseorang, memastikan laluan komunikasi yang lancar seperti pengendalian aduan, dan maklumat mengenai perkhidmatan baharu/produk atau acara baharu

- Alamat, nombor telefon: Menjaga alamat penghantaran yang betul untuk penghantaran invois dan hadiah

- Nombor pendaftaran pemastautin, alamat: data analisis demografi (analisis statistik mengikut umur, jantina dan wilayah bahagian pengguna)

- Item pilihan lain: Data untuk menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan

· Walau bagaimanapun, maklumat peribadi sensitif yang mungkin melanggar hak asasi manusia (bangsa dan etnik, ideologi dan kepercayaan, tempat lahir dan domisil, orientasi politik dan rekod jenayah, status kesihatan dan kehidupan seks, dsb.) tidak dikumpul.

 

Pengumpulan maklumat peribadi oleh kuki

· Apakah itu kuki?

Klinik Mori menggunakan 'kuki' untuk menyimpan dan mencari maklumat tentang anda dari semasa ke semasa. Kuki ialah cebisan kecil maklumat yang dihantar oleh tapak web ke penyemak imbas komputer anda (Netscape, Internet Explorer, dsb.). Apabila anda mengakses tapak web, komputer Mori Clinic membaca kandungan kuki dalam penyemak imbas anda, mencari maklumat tambahan anda pada komputer anda dan menyediakan perkhidmatan tanpa input tambahan seperti nama anda, dsb. Kuki mengenal pasti komputer anda, tetapi bukan secara peribadi. Anda juga mempunyai pilihan tentang kuki. Dalam tab Alat > Pilihan Internet di bahagian atas pelayar web anda, anda boleh memilih untuk menerima semua kuki, menghantar pemberitahuan apabila kuki dipasang atau menolak semua kuki.

Operasi kuki Klinik Mori

Klinik Mori mengendalikan kuki untuk kemudahan pengguna. Maklumat yang dikumpul melalui kuki adalah terhad kepada ID ahli Klinik Mori, dan tiada maklumat lain dikumpul. ID Ahli yang dikumpul oleh Klinik Mori melalui kuki digunakan untuk tujuan berikut.

Menyediakan maklumat yang berbeza mengikut minat individu

- Menganalisis kekerapan akses atau tempoh tinggal ahli dan bukan ahli untuk mengenal pasti citarasa dan minat pengguna, dan menggunakannya untuk pemasaran sasaran

-Sediakan perkhidmatan yang diperibadikan pada masa akan datang dengan menjejaki kesan item yang anda minati

- Langkah-langkah seperti penyusunan semula perkhidmatan dengan menganalisis tabiat ahli

- Pendaftaran jawatan papan buletin

Kuki tamat tempoh apabila anda menutup pelayar anda atau log keluar.

 

Penggunaan Bukan Tujuan dan Peruntukan serta Perkongsian kepada Pihak Ketiga

Klinik Mori menggunakan maklumat peribadi anda dalam skop yang dimaklumkan dalam 「Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi」, dan tidak menggunakannya di luar julat ini atau memberikannya kepada orang lain atau syarikat/organisasi lain. Khususnya, kami akan menggunakan dan memberikan maklumat peribadi dengan berhati-hati dalam kes berikut.

- Hubungan ahli gabungan: Untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik, maklumat peribadi anda mungkin diberikan atau dikongsi dengan ahli gabungan. Apabila memberikan atau berkongsi maklumat peribadi, kami akan memaklumkan anda terlebih dahulu siapa ahli gabungan kami, apakah item maklumat peribadi yang disediakan atau dikongsi, mengapa maklumat peribadi tersebut perlu diberikan atau dikongsi, dan berapa lama dan sejauh mana dilindungi.

ㆍJika anda tidak bersetuju, kami tidak akan menyediakan atau berkongsi dengan ahli gabungan. Apabila terdapat perubahan dalam perkongsian atau apabila perkongsian ditamatkan, prosedur yang sama akan diikuti untuk memberitahu atau mendapatkan persetujuan.

- Pemprosesan konsainan: Dalam kes pemprosesan konsainan maklumat peribadi pengguna untuk pemprosesan perniagaan yang lancar, nama syarikat pemprosesan konsainan, skop maklumat peribadi yang dihantar, tujuan pemprosesan konsainan, proses pemprosesan konsainan dan tempoh mengekalkan hubungan konsainan mesti diperincikan terlebih dahulu.

- Penjualan, penggabungan dan pemerolehan, dsb.: Jika hak dan kewajipan penyedia perkhidmatan berjaya atau dipindahkan sepenuhnya, sebab dan prosedur yang wajar akan dimaklumkan secara terperinci terlebih dahulu, dan pilihan pengguna untuk menarik balik kebenaran maklumat peribadi diberikan .

Kaedah pemberitahuan dan persetujuan hendaklah dimaklumkan sekurang-kurangnya 10 hari lebih awal melalui notis pada skrin awal laman web dalam talian dan pada masa yang sama diberitahu secara individu sekurang-kurangnya sekali melalui e-mel, dsb. Teruskan hanya oleh mereka yang menyatakan secara langsung mereka niat untuk menyediakan dan berkongsi dengan pihak ketiga).

· Pengecualian berikut dibuat.

- Apabila terdapat permintaan daripada agensi berkaitan untuk tujuan siasatan mengikut undang-undang berkaitan

- Apabila memberikan kepada pengiklan, rakan kongsi atau organisasi penyelidikan dalam bentuk yang tidak dapat mengenal pasti individu tertentu untuk penyediaan statistik, penyelidikan akademik atau penyelidikan pasaran

- Apabila terdapat permintaan mengikut prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang lain yang berkaitan

- Walau bagaimanapun, walaupun dalam kes luar biasa, apabila maklumat diberikan mengikut undang-undang berkaitan atau atas permintaan agensi penyiasatan, Klinik Mori beroperasi secara prinsip untuk memaklumkannya. Kami mungkin tidak dapat memberi notis atas sebab undang-undang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak memberikan maklumat secara sembarangan terhadap tujuan asal pengumpulan dan penggunaan.

 

Pembukaan dan Pembetulan Maklumat Peribadi

· Anda boleh melihat atau membetulkan maklumat peribadi berdaftar anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin melihat dan membetulkan maklumat peribadi, klik 『Tukar Maklumat Peribadi』 untuk melihat atau membetulkannya secara terus, atau hubungi orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi atau orang yang bertanggungjawab secara bertulis, melalui telefon atau e-mel, dan kami akan mengambil tindakan tanpa berlengah-lengah.

· Jika anda meminta pembetulan kesilapan dalam maklumat peribadi, maklumat peribadi tidak akan digunakan atau diberikan sehingga pembetulan selesai.

· Jika maklumat peribadi yang tidak betul telah diberikan kepada pihak ketiga, kami akan memberitahu pihak ketiga tentang hasil pembetulan tanpa berlengah-lengah dan mengambil langkah untuk membetulkannya.

Penarikan balik kebenaran pengumpulan, penggunaan dan penyediaan maklumat peribadi

· Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan dan penyediaan maklumat peribadi melalui pendaftaran keahlian, dsb. pada bila-bila masa. Untuk menarik balik kebenaran, klik "Tarik balik keahlian" dalam 『Tukar maklumat』 pada skrin pertama tapak web atau hubungi orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi secara bertulis, melalui telefon, atau melalui e-mel, dan kami akan mengambil langkah yang perlu, seperti pemadaman maklumat peribadi, serta-merta. Jika kami telah mengambil langkah seperti menarik balik kebenaran dan memusnahkan maklumat peribadi, kami akan memberitahu anda tanpa berlengah-lengah.

· Klinik Mori akan mengambil langkah yang perlu untuk memudahkan untuk menarik balik kebenaran (penarikan keahlian) terhadap pengumpulan maklumat peribadi daripada mengumpul maklumat peribadi.

 

Tempoh penyimpanan dan penggunaan maklumat peribadi

· Maklumat peribadi anda akan dimusnahkan apabila tujuan pengumpulan atau penyediaan maklumat peribadi tercapai seperti berikut. Walau bagaimanapun, jika perlu untuk mengekalkannya untuk tempoh masa tertentu atas sebab-sebab seperti pengesahan hubungan hak dan kewajipan yang berkaitan dengan urus niaga seperti berikut mengikut peruntukan undang-undang berkaitan seperti Akta Komersial, ia disimpan selama tempoh masa tertentu.

- Dalam kes maklumat pendaftaran keahlian, persetujuan diperoleh dengan menyatakan tujuan pengekalan, tempoh, dan item maklumat peribadi terlebih dahulu, seperti apabila ahli menarik diri daripada keahlian atau dipecat daripada keahlian.

- Rekod mengenai pengeluaran kontrak atau langganan: 5 tahun

- Rekod pembayaran dan pembekalan barang: 5 tahun

- Rekod mengenai aduan pengguna atau penyelesaian pertikaian: 3 tahun

· Jika anda meminta untuk melihat maklumat transaksi yang dipegang dengan persetujuan anda, Klinik Mori akan mengambil langkah supaya anda boleh melihat dan mengesahkannya tanpa berlengah-lengah.

 

tapak pautan

· Klinik Mori boleh memberikan anda pautan ke laman web atau bahan Klinik Mori yang lain. Dalam kes ini, Klinik Mori tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas tapak dan bahan luaran, jadi ia tidak boleh dipertanggungjawabkan dan tidak dapat menjamin kegunaan perkhidmatan atau bahan yang disediakan daripadanya. Jika anda mengklik pada pautan yang disertakan dalam Klinik Mori dan berpindah ke halaman di tapak lain, dasar privasi tapak tersebut tidak relevan dengan Klinik Mori, jadi sila semak dasar tapak yang baru dilawati.

 

jawatan

· Klinik Mori menghargai siaran anda dan melakukan yang terbaik untuk melindunginya daripada pemalsuan, kerosakan atau pemadaman. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku dalam kes berikut.

- Siaran Spam (cth., surat bertuah, 800 juta e-mel, iklan di tapak tertentu, dsb.)

- Catatan yang merosakkan nama baik orang lain dengan menyebarkan maklumat palsu bagi tujuan memfitnah orang lain

- Pendedahan maklumat peribadi orang lain tanpa kebenaran

- Untuk mengaktifkan budaya papan buletin yang diingini, Klinik Mori boleh memadam bahagian tertentu atau mengubah suainya dengan simbol dan menyiarkannya apabila mendedahkan identiti orang lain tanpa kebenaran.

- Jika kandungan boleh dialihkan ke papan buletin pada topik yang berbeza, laluan pergerakan didedahkan dalam siaran untuk mengelakkan salah faham. - Dalam kes lain, ia boleh dipadamkan selepas amaran jelas atau individu.

· Pada asasnya, semua hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengeposan terletak pada pengarang individu. Di samping itu, maklumat yang didedahkan secara sukarela melalui siaran adalah sukar untuk dilindungi, jadi sila fikir dengan teliti sebelum mendedahkan maklumat.

 

Pemprosesan konsainan maklumat peribadi

· Klinik Mori boleh mempercayakan pengumpulan, pengendalian dan pengurusan maklumat peribadi anda kepada pihak luar untuk menambah baik perkhidmatan.

- Dalam hal mengamanahkan pemprosesan maklumat peribadi, kami akan memberitahu anda terlebih dahulu mengenai pemegang amanah, tempoh konsainan, hubungan antara penyedia perkhidmatan dan pemegang amanah, dan skop tanggungjawab secara bertulis, melalui e-mel, melalui telefon atau melalui laman web.

- Dalam hal mengamanahkan pemprosesan maklumat peribadi, pematuhan kepada arahan berkaitan perlindungan maklumat peribadi pembekal perkhidmatan melalui kontrak konsainan, dsb., mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi, larangan penyediaan kepada pihak ketiga, tanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan, tempoh konsainan, penamatan pemprosesan Kami akan menetapkan dengan jelas pemulangan atau pemusnahan maklumat peribadi pada masa hadapan dan menyimpan butiran kontrak secara bertulis atau elektronik.

 

Hak dan kewajipan pengguna

· Cegah kemalangan yang tidak dijangka dengan memasukkan maklumat peribadi anda dengan tepat dan terkini. Pengguna bertanggungjawab ke atas kemalangan yang disebabkan oleh maklumat tidak tepat yang dimasukkan oleh pengguna, dan jika mereka memasukkan maklumat palsu, seperti mencuri maklumat orang lain, keahlian mungkin terbatal.

· Selain hak privasi, anda juga mempunyai kewajipan untuk melindungi diri anda dan tidak melanggar maklumat orang lain. Berhati-hati agar tidak membocorkan maklumat peribadi anda, termasuk kata laluan anda, dan berhati-hati agar tidak merosakkan maklumat peribadi orang lain, termasuk penyiaran. Jika anda gagal memenuhi tanggungjawab ini dan merosakkan maklumat dan maruah orang lain, anda boleh dihukum di bawah 「Akta Promosi Penggunaan Rangkaian Maklumat dan Komunikasi dan Perlindungan Maklumat, Dsb.」.

 

Penghantaran maklumat pengiklanan

· Klinik Mori tidak menghantar maklumat komersial untuk tujuan komersial terhadap keengganan anda yang jelas untuk menerima.

· Jika anda telah bersetuju dengan penghantaran e-mel seperti surat berita, Klinik Mori mengambil langkah-langkah seperti berikut dalam subjek dan badan e-mel supaya anda boleh mengenalinya dengan mudah.

- Baris subjek e-mel: Frasa (pengiklanan) mungkin tidak dipaparkan dalam baris subjek, dan kandungan utama badan e-mel dipaparkan.

- Badan e-mel:

ㆍ Nyatakan nama, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat pengirim yang anda boleh menyatakan hasrat anda untuk menolak penerimaan.

ㆍ Kaedah yang anda boleh dengan mudah menyatakan niat anda untuk menolak menerima dinyatakan dalam bahasa Korea dan Inggeris masing-masing.

ㆍ Nyatakan masa dan kandungan persetujuan anda.

· Dalam kes menghantar maklumat pengiklanan melalui e-mel, dsb. untuk pemasaran dalam talian seperti panduan maklumat produk, Klinik Mori mengambil langkah-langkah seperti berikut dalam subjek dan badan e-mel supaya anda boleh mengenalinya dengan mudah.

- Baris subjek e-mel: Frasa (iklan) atau (iklan dewasa) dipaparkan dalam bahasa Korea tanpa ruang pada permulaan baris subjek, diikuti dengan kandungan utama baris badan e-mel.

- Badan e-mel:

ㆍ Nyatakan nama, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat pengirim yang anda boleh menyatakan hasrat anda untuk menolak penerimaan.

ㆍ Kaedah yang anda boleh dengan mudah menyatakan niat anda untuk menolak menerima dinyatakan dalam bahasa Korea dan Inggeris masing-masing.

· Jika maklumat berbahaya dihantar kepada belia seperti berikut, frasa "(Iklan Dewasa)" dipaparkan.

- Sekiranya setiap item 1 berikut dinyatakan dalam bentuk kod, teks, imej atau bunyi dalam badan (walaupun ia tidak dinyatakan secara langsung dalam badan e-mel, langkah teknikal telah diambil supaya penerima boleh menyemak kandungan) kes dengan mudah), frasa "(Iklan Dewasa)" dipaparkan dalam baris subjek e-mel.

- Bahan seksual atau lucah yang merangsang keinginan seksual dalam kalangan remaja (merujuk kepada mereka yang berumur di bawah 19 tahun)

-Perkara yang boleh mencetuskan desakan ganas atau jenayah dalam kalangan remaja

- Merangsang atau mengagungkan penggunaan dadah dan pelbagai bentuk keganasan, termasuk keganasan seksual

- Artikel ditentukan dan diumumkan sebagai media berbahaya kepada juvana mengikut Akta Perlindungan Juvana

- Sekiranya anda mengumumkan laman utama Internet yang berurusan dengan setiap item Perenggan 4 dalam kandungan e-mel untuk tujuan komersial, frasa "(Iklan Dewasa)" dipaparkan dalam baris subjek e-mel.

Dalam kes penghantaran maklumat iklan komersial melalui penghantaran teks selain daripada e-mel, seperti faks atau penghantaran teks telefon mudah alih, perkataan "(iklan)" hendaklah ditulis pada permulaan penghantaran dan maklumat hubungan penghantar hendaklah dinyatakan. dalam penghantaran. .

 

tugas notis

· Dasar perlindungan maklumat peribadi semasa telah digubal pada 10 Februari 2002, dan jika terdapat sebarang penambahan, pemadaman atau pengubahsuaian kandungan mengikut perubahan dasar kerajaan atau teknologi keselamatan, akan memberitahu anda.

 

Langkah keselamatan untuk melindungi maklumat peribadi

・Langkah teknikal

-Dalam mengendalikan maklumat peribadi anda, Klinik Mori mengambil langkah teknikal berikut untuk memastikan keselamatan supaya maklumat peribadi anda tidak hilang, dicuri, bocor, diubah atau rosak.

- Maklumat peribadi anda dilindungi oleh kata laluan, dan data penting dilindungi melalui fungsi keselamatan yang berasingan dengan menyulitkan fail dan data penghantaran atau menggunakan fungsi kunci fail.

- Klinik Mori sedang mengambil langkah untuk mencegah kerosakan yang disebabkan oleh virus komputer dengan menggunakan program vaksin.

- Program vaksin dikemas kini secara berkala, dan sekiranya berlaku virus secara tiba-tiba, ia disediakan sebaik sahaja vaksin dikeluarkan untuk mengelakkan pelanggaran maklumat peribadi.

- Klinik Mori menggunakan peranti keselamatan (SSL atau SET) yang boleh menghantar maklumat peribadi dengan selamat pada rangkaian menggunakan algoritma kriptografi.

- Sebagai persediaan untuk pencerobohan luar seperti penggodaman, setiap pelayan menggunakan sistem pencegahan pencerobohan dan sistem analisis kelemahan untuk memastikan keselamatan.

· Langkah pentadbiran

- Klinik Mori mengehadkan akses kepada maklumat peribadi anda kepada bilangan minimum orang. Mereka yang berada di bawah bilangan minimum orang adalah seperti berikut.

- Seseorang yang melaksanakan tugas pemasaran secara langsung dengan pengguna

- Orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi, seperti orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi dan orang yang bertanggungjawab

- Orang yang perlu mengendalikan maklumat peribadi untuk tujuan perniagaan lain

- Bagi pekerja yang mengendalikan maklumat peribadi, latihan dalaman tetap dan latihan penyumberan luar disediakan mengenai pemerolehan teknologi keselamatan baharu dan kewajipan untuk melindungi maklumat peribadi.

- Prosedur dalaman disediakan untuk mencegah kebocoran maklumat oleh manusia melalui ikrar keselamatan semua pekerja pada masa menyertai syarikat, dan untuk mengaudit pelaksanaan dasar perlindungan maklumat peribadi dan pematuhan pekerja.

- Penyerahan pengendali berkaitan maklumat peribadi dijalankan secara menyeluruh sambil menjaga keselamatan, dan tanggungjawab untuk kemalangan maklumat peribadi selepas menyertai dan meninggalkan syarikat dijelaskan.

- Maklumat peribadi dan data am tidak bercampur dan disimpan secara berasingan melalui pelayan yang berasingan.

- Akses dikawal dengan menetapkan bilik komputer dan bilik penyimpanan data sebagai kawasan perlindungan khas.

- Klinik Mori tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan peribadi pengguna atau sebarang insiden yang berlaku disebabkan bahaya asas Internet. Setiap ahli mesti mengurus dan bertanggungjawab dengan betul untuk ID dan kata laluannya untuk melindungi maklumat peribadinya.

- Sekiranya maklumat peribadi hilang, bocor, diubah atau rosak disebabkan oleh kesilapan pengurus dalaman atau kemalangan dalam pengurusan teknikal, Siapa Siapa akan segera memberitahu anda dan mengambil langkah serta pampasan yang sewajarnya.

 

Mengumpul pendapat dan mengendalikan aduan

· Klinik Mori menghargai pendapat anda, dan anda sentiasa berhak menerima jawapan ikhlas daripada soalan anda.

· Klinik Mori mengendalikan pusat pengendalian aduan untuk komunikasi lancar dengan anda. Maklumat hubungan untuk pusat pengendalian aduan adalah seperti berikut.

【Pusat pengendalian aduan】

- E-mel: hbtopp@naver.com

- Nombor telefon: 02-562-8878

- Alamat: Bilik 301, Bangunan SK Hub, 431 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul

· Perundingan melalui e-mel, faks atau mel akan dijawab dengan ikhlas dalam masa 24 jam selepas penerimaan. Walau bagaimanapun, pada dasarnya, ia diproses pada hari berikutnya selepas waktu bekerja atau pada hujung minggu dan cuti.

· Jika anda memerlukan nasihat tentang maklumat peribadi yang lain, anda boleh bertanya di Pusat Laporan Pelanggaran Maklumat Peribadi, Pusat Siasatan Jenayah Internet Pejabat Pendakwa Raya atau Pusat Tindak Balas Keganasan Siber Agensi Polis Negara.

◑ Pusat Laporan Pelanggaran Maklumat Peribadi

- Telefon: 1336

- URL:  http://www.cyberprivacy.or.kr

◑ Pusat Siasatan Jenayah Internet Pejabat Pendakwa Tertinggi

- Tel: 02-3480-3600

- URL:  http://icic.sppo.go.kr

◑ Pusat Tindak Balas Keganasan Siber Agensi Polis Negara

- Tel: 02-392-0330

- URL:  http://www.police.go.kr/ctrc/ctrc_main.htm

 

Pengurus maklumat peribadi ahli

· Klinik Mori melakukan yang terbaik untuk memastikan anda boleh menggunakan maklumat yang baik dengan selamat. Dalam kes kemalangan yang bertentangan dengan notis kepada anda dalam melindungi maklumat peribadi, orang yang bertanggungjawab ke atas pengurusan maklumat peribadi bertanggungjawab sepenuhnya. Walau bagaimanapun, walaupun mengambil langkah tambahan teknikal, kami tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan maklumat yang disebabkan oleh kemalangan yang tidak dijangka yang disebabkan oleh risiko asas rangkaian seperti penggodaman, dan untuk pelbagai pertikaian yang disebabkan oleh siaran yang dibuat oleh pelawat. Orang yang bertanggungjawab dan orang yang bertanggungjawab mengendalikan maklumat peribadi anda adalah seperti berikut, dan kami bertindak balas dengan segera dan setia kepada pertanyaan yang berkaitan dengan maklumat peribadi.

◑ Pengurus maklumat peribadi

- Orang yang bertanggungjawab: Lee Sang-wook

- Tel 02-562-8878

- e-mel:  hbtopp@naver.com

bottom of page