top of page

Kakao Talk 咨询

通过添加毛理医院咨询脱发,李尚郁院长亲自给您回复

Kakao Talk 咨询

kakao.png
line.png
카카오톡_edited.png

​@모리의원 (毛理医院)

※点击按钮即可与院长进行1:1咨询。   手术及诊疗时聊天答复可能会延迟,敬请谅解。

h.png
wechat.png

Wechat : ask2mori

line.png

LINE : ask2mori

whatsapp.png

Whatsapp : +82-10-4466-8818

bottom of page