top of page

היקף איסוף המידע האישי

מידע אישי הוא מידע על אדם חי שניתן להשתמש בו כדי לזהות את האדם לפי השם ומספר רישום התושב הכלולים במידע (גם אם המידע לבדו אינו יכול לזהות אדם ספציפי, ניתן לשלב אותו בקלות עם מידע אחר) כולל אלה שניתן לזהות על ידי

· מרפאת מורי מייחסת חשיבות רבה להגנה על המידע האישי שלך ועומדת בתקנות הגנת המידע האישי לפי 「חוק קידום ניצול רשתות מידע ותקשורת והגנת מידע」 ו「הנחיות הגנת מידע אישי」 שקבע משרד המידע ותקשורת. באמצעות מדיניות הפרטיות, מרפאת מורי מודיעה לך על מטרת ושיטת השימוש במידע האישי שאתה מספק ומה האמצעים הננקטים כדי להגן על המידע האישי שלך.

· מרפאת מורי חושפת את מדיניות הגנת המידע האישי במסך הראשון של האתר כך שתוכל לצפות בה בקלות בכל עת.

· מרפאת מורי קובעת את הנהלים הדרושים לתיקון מדיניות הגנת המידע האישי לצורך שיפור מתמיד של מדיניות הגנת המידע האישי. וכאשר משנים את מדיניות הפרטיות, ניתן מספר גרסה כדי שתוכל לזהות בקלות את המידע המתוקן.

 

הסכמה לאיסוף מידע אישי

מרפאת מורי הכינה עבורך נוהל לחיצה על כפתור "אני מסכים" או כפתור "איני מסכים" לתוכן מדיניות הגנת המידע האישי או תנאי השימוש, ואם תלחץ על כפתור "אני מסכים", אתה אתה מסכים לאיסוף מידע.

 

מטרת איסוף ושימוש במידע אישי

· מידע אישי נאסף למטרות הבאות.

ㆍשם, מזהה, סיסמה: משמש לתהליך זיהוי בהתאם לשימוש בשירות החברות

- כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון: מסירת הודעות, אישור כוונותיו, הבטחת נתיב תקשורת חלק כמו טיפול בתלונות ומידע על שירותים חדשים/מוצרים חדשים או אירועים

- כתובת, מספר טלפון: הבטחת כתובת המשלוח הנכונה למשלוח חשבונית ומתנות

- מספר רישום תושב, כתובת: נתוני ניתוח דמוגרפי (ניתוח סטטיסטי לפי גיל, מגדר ואזור של פרק המשתמש)

- פריטים אופציונליים אחרים: נתונים למתן שירות מותאם אישית

· עם זאת, מידע אישי רגיש שעלול לפגוע בזכויות האדם הבסיסיות של המשתמשים (גזע ואתניות, אידיאולוגיה ואמונה, מקום לידה ומקום מגורים, נטייה פוליטית ורישום פלילי, מצב בריאותי וחיי מין וכו') אינו נאסף.

 

איסוף מידע אישי על ידי עוגיות

· מהי עוגיה?

מרפאת מורי משתמשת ב'עוגיות' כדי לאחסן ולמצוא מידע עליך מעת לעת. קובצי Cookie הם פיסות מידע קטנות שאתרי אינטרנט שולחים לדפדפן המחשב שלך (Netscape, Internet Explorer וכו'). בעת כניסתך לאתר, המחשב של מורי קליניק קורא את תוכן העוגייה בדפדפן שלך, מוצא את המידע הנוסף שלך במחשב ומספק שירותים ללא קלט נוסף כגון שמך וכו'. קובצי Cookie מזהים את המחשב שלך, אך לא באופן אישי. יש לך גם אפשרויות בחירה לגבי עוגיות. בכרטיסייה כלים > אפשרויות אינטרנט בחלק העליון של דפדפן האינטרנט שלך, תוכל לבחור לקבל את כל קובצי ה-Cookie, לשלוח הודעה כאשר קובצי Cookie מותקנים, או לדחות את כל קובצי ה-Cookie.

פעולת העוגיות של מרפאת מורי

מרפאת מורי מפעילה עוגיות לנוחות המשתמשים. המידע שנאסף באמצעות עוגיות מוגבל לזיהוי חבר של מרפאת מורי, ולא נאסף מידע אחר. מזהי חבר שנאסף על ידי מורי קליניק באמצעות עוגיות משמשים למטרות הבאות.

לספק מידע מובחן בהתאם לתחומי העניין האישיים

- ניתוח תדירות הגישה או משך השהות של חברים ושאינם חברים כדי לזהות את טעמם ותחומי העניין של המשתמשים, ולנצל אותם לשיווק יעד

-לספק שירות מותאם אישית בפעם הבאה על ידי מעקב אחר עקבות של פריטים שאתה מעוניין בהם

- אמצעים כגון ארגון מחדש של השירות על ידי ניתוח הרגלי החברים

- רישום עמדות לוח מודעות

תוקף קובצי ה-Cookie פג כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך או מתנתק.

 

שימוש לא תכליתי ואספקה ושיתוף לצדדים שלישיים

מורי קליניק משתמשת במידע האישי שלך במסגרת ההודעה ב"מטרת איסוף ושימוש במידע אישי", ואינה משתמשת בו מעבר לטווח זה או מספקת אותו לאחרים או לחברות/ארגונים אחרים. בפרט, נשתמש ונספק מידע אישי בזהירות במקרים הבאים.

- יחסי שותפים: על מנת לספק שירות טוב יותר, ייתכן שהמידע האישי שלך יסופק או ישותף עם שותפים עצמאיים. בעת מתן או שיתוף מידע אישי, אנו נודיע לך מראש מי הם השותפים שלנו, אילו פריטי מידע אישי מסופקים או משותפים, מדוע יש לספק או לשתף מידע אישי כזה, וכמה זמן וכיצד מוגן.

ㆍאם אינך מסכים, לא נספק או נשתף אותו עם שותפים עצמאיים. כאשר חל שינוי בשותפות או כאשר השותפות תסתיים, יבוצע אותו הליך להודיע או לבקשת הסכמה.

- עיבוד משלוחים: במקרה של עיבוד קונסיגנציה של מידע אישי של משתמשים לצורך עיבוד עסקי חלק, שם חברת העיבוד הנשלחת, היקף המידע האישי שנשלח, מטרת עיבוד המשלוח, תהליך עיבוד המשלוח והתקופה על קיום יחסי המשלוח יש לפרט מראש.

- מכירות, מיזוגים ורכישות וכדומה: במידה והזכויות והחובות של נותן השירות יוצלחו או יועברו במלואן, הסיבות והנהלים המוצדקים ימסרו הודעה מפורטת מראש, ותינתן אפשרות של המשתמש לבטל את הסכמתו למידע אישי. .

על אופן ההודעה וההסכמה תינתן הודעה לפחות 10 ימים מראש באמצעות ההודעה במסך הראשוני של האתר המקוון ובמקביל תינתן הודעה פרטנית לפחות פעם אחת בדואר אלקטרוני וכו'. כוונה לספק ולשתף עם צד שלישי).

· החריגים הבאים נעשים.

- כאשר יש בקשה מגורם קשור לצורכי חקירה על פי חוקים קשורים

- כאשר מספקים למפרסמים, שותפים או ארגוני מחקר בצורה שאינה יכולה לזהות אנשים ספציפיים לצורך הכנה סטטיסטית, מחקר אקדמי או מחקר שוק

- כאשר ישנה בקשה בהתאם לנהלים הקבועים בדינים קשורים אחרים

- עם זאת, גם במקרים חריגים, כאשר מידע נמסר על פי דינים קשורים או לבקשת סוכנות חקירות, מרפאת מורי פועלת עקרונית על מנת להודיע על כך. ייתכן שלא נוכל להודיע מסיבות משפטיות. אנו נעשה כמיטב יכולתנו לא לספק מידע ללא הבחנה נגד המטרה המקורית של איסוף ושימוש.

 

פתיחה ותיקון של מידע אישי

· אתה יכול להציג או לתקן את המידע האישי הרשום שלך בכל עת. אם ברצונך להציג ולתקן מידע אישי, לחץ על 『שנה מידע אישי』 כדי לצפות או לתקן אותו ישירות, או צור קשר עם האחראי על ניהול המידע האישי או לאחראי בכתב, בטלפון או במייל, ואנו ינקוט פעולה ללא דיחוי.

· אם תבקש תיקון שגיאות במידע אישי, המידע האישי לא ישמש ולא יימסר עד להשלמת התיקון.

· אם כבר נמסר לצד שלישי מידע אישי שגוי, אנו נודיע לצד השלישי על תוצאת התיקון ללא דיחוי וננקוט באמצעים לתיקון.

ביטול הסכמה לאיסוף, שימוש ומסירת מידע אישי

· אתה יכול לחזור בו מהסכמתך לאיסוף, שימוש ומסירת מידע אישי באמצעות רישום חברות וכדומה בכל עת. לביטול הסכמה יש ללחוץ על "בטל חברות" ב"שנה מידע" במסך הראשון של האתר או ליצור קשר עם האחראי על ניהול המידע האישי בכתב, בטלפון או במייל, ואנו ננקוט באמצעים הנדרשים, כגון מחיקת מידע אישי, באופן מיידי. אם נקטנו באמצעים כגון ביטול הסכמה והשמדת מידע אישי, נודיע לך ללא דיחוי.

· מרפאת מורי תנקוט באמצעים הדרושים כדי להקל על ביטול הסכמה (ביטול חברות) לאיסוף מידע אישי מאשר לאיסוף מידע אישי.

 

תקופת השמירה והשימוש במידע אישי

· המידע האישי שלך יושמד כאשר מטרת האיסוף או מסירת המידע האישי תושג כדלקמן. עם זאת, אם יש צורך לשמור אותו לפרק זמן מסוים מסיבות כגון אישור יחסי הזכויות והחובות הקשורים בעסקאות כדלקמן בהתאם להוראות החוקים הקשורים כגון חוק המסחר, הוא נשמר עבור פרק זמן מסוים.

- במקרה של פרטי רישום חברות, ההסכמה מתקבלת על ידי ציון מטרת השמירה, התקופה והמידע האישי מראש, כגון כאשר חבר פורש מהחברות או מודח מהחברות.

- רישומים על ביטול חוזה או מנוי: 5 שנים

- רישומי תשלום ואספקת סחורה: 5 שנים

- רישומים על תלונות צרכנים או יישוב סכסוכים: 3 שנים

· אם תבקש לצפות בפרטי העסקה המוחזק בהסכמתך, מרפאת מורי תנקוט באמצעים על מנת שתוכל לצפות ולאשר אותם ללא דיחוי.

 

אתר קישור

· מרפאת מורי עשויה לספק לך קישורים לאתרים או חומרים אחרים של מרפאת מורי. במקרה זה, למורי קליניק אין כל שליטה באתר ובחומרים החיצוניים, ולכן אין היא יכולה לשאת באחריות ואינה יכולה להבטיח את התועלת של השירותים או החומרים הניתנים ממנה. אם תלחץ על קישור הכלול ב-Mori Clinic ותעבור לעמוד באתר אחר, מדיניות הפרטיות של אותו אתר אינה רלוונטית למורי קליניק, אז אנא עיין במדיניות של האתר החדש שנכנס אליו.

 

הודעה

· מרפאת מורי מעריכה את הפוסטים שלך ועושה כמיטב יכולתה להגן עליהם מפני זיוף, נזק או מחיקה. עם זאת, אין הדבר כך במקרים הבאים.

- הודעות ספאם (למשל, מכתבי מזל, 800 מיליון מיילים, פרסומות באתרים ספציפיים וכו')

- פוסטים הפוגעים במוניטין של אחרים על ידי הפצת מידע כוזב במטרה להשמיץ אחרים

- חשיפה של מידע אישי של אנשים אחרים ללא הסכמה

- על מנת להפעיל תרבות לוח מודעות רצויה, מרפאת מורי רשאית למחוק חלק מסוים או לשנות אותו בסמל ולפרסם אותו בעת חשיפת זהות של אדם אחר ללא הסכמה.

- אם ניתן להעביר את התוכן ללוח מודעות בנושא אחר, מסלול התנועה נמסר בפוסט כדי למנוע אי הבנות. - במקרים אחרים, ניתן למחוק אותו לאחר אזהרה מפורשת או פרטנית.

· בעיקרון, כל הזכויות והחובות הקשורות לפרסום מוטלות על הכותב האישי. בנוסף, קשה להגן על מידע שנחשף מרצונו באמצעות פרסומים, אז אנא חשבו היטב לפני גילוי מידע.

 

עיבוד שיגור של מידע אישי

· מרפאת מורי עשויה להפקיד את האיסוף, הטיפול והניהול של המידע האישי שלך בידי גורם חיצוני כדי לשפר את השירותים.

- במקרה של הפקדת עיבוד מידע אישי, נודיע לך מראש על הנאמן, תקופת השיגור, היחסים בין נותן השירות לנאמן והיקף האחריות בכתב, בדואר אלקטרוני, באמצעות בטלפון או דרך האתר.

- במקרה של הפקדת עיבוד מידע אישי, הקפדה על הנחיות הגנת המידע האישי של נותן השירות באמצעות חוזה השיגור וכדומה, שמירה על סודיות המידע האישי, איסור מסירה לצדדים שלישיים, אחריות במקרה של תאונה, תקופת משלוח, הפסקת עיבוד אנו נקבע בבירור החזרה או השמדה עתידית של מידע אישי ונשמור את פרטי החוזה בכתב או אלקטרוני.

 

זכויות וחובות משתמש

· מנע תאונות בלתי צפויות על ידי הזנת המידע האישי שלך בצורה מדויקת ועדכנית. המשתמשים אחראים לתאונות שנגרמו כתוצאה ממידע שגוי שהוזנו על ידי המשתמשים, ואם הם מכניסים מידע שקרי, כגון גניבת מידע של אנשים אחרים, החברות עלולה להיפסל.

· בנוסף לזכות לפרטיות, חלה עליך גם חובה להגן על עצמך ולא לפגוע במידע של אחרים. היזהר לא להדליף את המידע האישי שלך, כולל הסיסמה שלך, והיזהר לא לפגוע במידע האישי של אנשים אחרים, לרבות פרסומים. אם לא תעמוד באחריות זו ותפגע במידע ובכבודם של אחרים, אתה עלול להיענש לפי "החוק לקידום ניצול רשתות מידע ותקשורת והגנת מידע וכו'".

 

העברת מידע פרסומי

· מרפאת מורי אינה מעבירה מידע מסחרי למטרות מסחריות כנגד סירובך המפורש לקבל.

· אם הסכמתם להעברת הודעות דואר אלקטרוני כגון ניוזלטרים, מרפאת מורי נוקטת באמצעים כמו להלן בנושא ובגוף המייל על מנת שתוכל לזהות אותו בקלות.

- שורת נושא של דואר אלקטרוני: ייתכן שהביטוי (פרסום) לא יוצג בשורת הנושא, והתוכן העיקרי של גוף הדואר האלקטרוני מוצג.

- גוף האימייל:

ㆍ ציין את השם, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון והכתובת של השולח שאליו תוכל להביע את כוונתך לדחות את הקבלה.

ㆍ השיטה שבה תוכל להביע בקלות את כוונתך לסרב לקבל מצוינת בקוריאנית ובאנגלית בהתאמה.

ㆍ ציין את הזמן והתוכן של הסכמתך.

· במקרה של שליחת מידע פרסומי בדואר האלקטרוני וכדומה לשיווק מקוון כגון הדרכה בפרטי מוצר, מרפאת מורי נוקטת באמצעים כדלקמן בנושא ובגוף המייל על מנת שתוכל לזהות אותו בקלות.

- שורת הנושא של הדואר האלקטרוני: הביטוי (פרסומת) או (פרסומת למבוגרים) מוצג בקוריאנית ללא רווחים בתחילת שורת הנושא, ואחריו התוכן העיקרי של שורת גוף הדואר האלקטרוני.

- גוף האימייל:

ㆍ ציין את השם, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון והכתובת של השולח שאליו תוכל להביע את כוונתך לדחות את הקבלה.

ㆍ השיטה שבה תוכל להביע בקלות את כוונתך לסרב לקבל מצוינת בקוריאנית ובאנגלית בהתאמה.

· אם מידע מזיק מועבר לנוער באופן הבא, מוצג הביטוי "(פרסומת למבוגרים)".

- במקרה שכל אחד מהפריטים הבאים 1 מבוטא בצורה של קוד, טקסט, תמונה או צליל בגוף (גם אם זה לא בא לידי ביטוי ישירות בגוף המייל, ננקטו אמצעים טכניים כך שהנמען יוכל לבדוק בקלות את תוכן המקרה), הביטוי "(פרסומת למבוגרים)" מוצג בשורת הנושא של המייל.

- חומר מיני או מגונה המעורר תשוקה מינית אצל מתבגרים (הכוונה לאנשים מתחת לגיל 19)

-דברים שעלולים לעורר דחפים אלימים או פליליים אצל מתבגרים

- ממריץ או מהלל שימוש בסמים וצורות שונות של אלימות, לרבות אלימות מינית

- מאמרים שנקבעו והוכרזו כתקשורת מזיקה לקטינים על פי חוק הגנת הנוער

- במקרה של הכרזת דף בית אינטרנט העוסק בכל פריט בסעיף 4 בגוף הודעת דואר אלקטרוני למטרות מסחריות, הביטוי "(פרסומת למבוגרים)" מוצג בשורת הנושא של המייל.

במקרה של העברת מידע פרסומת מסחרי באמצעות שידור טקסט שאינו דואר אלקטרוני, כגון העברת טקסט בפקס או טלפון נייד, תיכתב המילה "(פרסומת)" בתחילת השידור ויצוינו פרטי ההתקשרות של השולח. בשידור. .

 

חובת הודעה מוקדמת

· מדיניות הגנת המידע האישי הנוכחית נחקקה ב-10 בפברואר 2002, ואם תהיה תוספת, מחיקה או שינוי של התכנים בהתאם לשינוי מדיניות הממשלה או טכנולוגיית אבטחה, תודיע לך.

 

אמצעי אבטחה להגנה על מידע אישי

・אמצעים טכניים

-בטיפול במידע האישי שלך, מורי קליניק נוקטת באמצעים הטכניים הבאים כדי להבטיח את הבטיחות, כך שהמידע האישי שלך לא יאבד, ייגנב, ידלוף, ישונה או ייפגע.

- המידע האישי שלך מוגן באמצעות סיסמה, ונתונים חשובים מוגנים באמצעות פונקציית אבטחה נפרדת על ידי הצפנת קבצים ונתוני שידור או שימוש בפונקציית נעילת הקבצים.

- מרפאת מורי נוקטת באמצעים למניעת נזקים הנגרמים מווירוסי מחשב באמצעות תוכנית חיסונים.

- תוכנית החיסונים מתעדכנת מעת לעת, ובמקרה של וירוס פתאומי היא ניתנת מיד עם שחרור החיסון למניעת פגיעה במידע אישי.

- מרפאת מורי משתמשת במכשיר אבטחה (SSL או SET) שיכול להעביר מידע אישי בבטחה ברשת באמצעות אלגוריתם קריפטוגרפי.

- כהכנה לפריצות חיצוניות כמו פריצה, כל שרת משתמש במערכת למניעת פריצות ובמערכת ניתוח נקודות תורפה על מנת להבטיח אבטחה.

· אמצעים מנהליים

- מרפאת מורי מגבילה את הגישה למידע האישי שלך למספר מינימלי של אנשים. אלה שנופלים מתחת למספר המינימלי של אנשים הם כדלקמן.

- אדם המבצע משימות שיווק ישירות מול המשתמשים

- האחראים על ניהול המידע האישי, כגון האחראי על ניהול המידע האישי והאחראי

- אנשים שצריכים לטפל במידע אישי למטרות עסקיות אחרות

- לעובדים המטפלים במידע אישי, ניתנות הדרכות פנימיות והדרכות במיקור חוץ על רכישת טכנולוגיות אבטחה חדשות וחובות להגנה על מידע אישי.

- קיימים נהלים פנימיים למניעת דליפת מידע על ידי בני אדם באמצעות הבטחת אבטחה של כלל העובדים בעת ההצטרפות לחברה, ולבקרת יישום מדיניות הגנת המידע האישי וציות העובדים.

- מסירת מטפלים הקשורים במידע אישי מתבצעת בצורה יסודית תוך שמירה על אבטחה, ומובהרת האחריות לתאונות מידע אישי לאחר ההצטרפות והעזיבה מהחברה.

- מידע אישי ונתונים כלליים אינם מעורבים ונשמרים בנפרד דרך שרת נפרד.

- הגישה נשלטת על ידי הגדרת חדר המחשב וחדר אחסון הנתונים כאזורי הגנה מיוחדים.

- מרפאת מורי אינה אחראית לטעויות אישיות של המשתמש או לכל תקלה המתרחשת עקב הסכנות הבסיסיות של האינטרנט. כל חבר חייב לנהל כראוי ולקחת אחריות על תעודת הזהות והסיסמה שלו כדי להגן על המידע האישי שלו.

- במקרה שמידע אישי יאבד, דלף, השתנה או ניזוק עקב טעות של מנהל פנימי או תאונה בניהול טכני, מי מי יודיע לך באופן מיידי וינקוט באמצעים ופיצויים מתאימים.

 

איסוף חוות דעת וטיפול בתלונות

· מרפאת מורי מעריכה את הדעות שלך, ולך תמיד יש את הזכות לקבל תשובות כנות משאלותיך.

· מרפאת מורי מפעילה מרכז לטיפול בתלונות לתקשורת חלקה איתך. הפרטים ליצירת קשר עם מרכז הטיפול בתלונות הם כדלקמן.

【מרכז טיפול בתלונות】

- דואר אלקטרוני: hbtopp@naver.com

- מספר טלפון: 02-562-8878

- כתובת: חדר 301, SK Hub Building, 431 Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul

· ייעוץ בדואר אלקטרוני, בפקס או בדואר יענה בכנות תוך 24 שעות מיום הקבלה. עם זאת, באופן עקרוני, הוא מטופל למחרת לאחר שעות העבודה או בסופי שבוע וחגים.

· אם אתה זקוק לייעוץ לגבי מידע אישי אחר, תוכל לברר במרכז לדיווח על הפרת מידע אישי, במרכז לחקירות פשיעה באינטרנט של משרד התביעה העליונה, או במרכז לתגובת סייבר לטרור של המשטרה הלאומית.

◑ מרכז דיווח על הפרת מידע אישי

- טלפון: 1336

- כתובת אתר:  http://www.cyberprivacy.or.kr

◑ מרכז חקירות פשיעה באינטרנט של משרד התובעים העליון

- טל': 02-3480-3600

- כתובת אתר:  http://icic.sppo.go.kr

◑ מרכז תגובת הסייבר לטרור של סוכנות המשטרה הלאומית

- טל': 02-392-0330

- כתובת אתר:  http://www.police.go.kr/ctrc/ctrc_main.htm

 

מנהל מידע אישי לחבר

· מרפאת מורי עושה כמיטב יכולתה להבטיח שתוכל להשתמש בבטחה במידע טוב. במקרה של תאונה הנוגדת את ההודעות אליך בהגנה על מידע אישי, האחראי על ניהול המידע האישי לוקח את כל האחריות. עם זאת, למרות נקיטת אמצעים משלימים טכניים, איננו אחראים לנזק מידע הנגרם מתאונות בלתי צפויות שנגרמו מסיכונים בסיסיים ברשת כגון פריצה, ולמחלוקות שונות הנגרמות על ידי פוסטים של מבקרים. האחראי והאחראי על הטיפול במידע האישי שלך הוא כדלקמן, ואנו נענים במהירות ובנאמנות לפניות הקשורות למידע אישי.

◑ מנהל מידע אישי

- אחראי: לי סאנג-ווק

- טל' 02-562-8878

- אימייל :  hbtopp@naver.com

bottom of page